Økt utmattingsstyrke i borestrenger

Under boring av olje- og gassbrønner vil borestrengen som går fra overflaten til borekronen være krum. Denne krumningen, og dynamiske laster fra boringen, kan føre til utmattingssprekker eller brudd. Tapt tid vil avhenge av om sprekken blir oppdaget før brudd oppstår.

En forsøksrigg for fullskala utmattingstesting av gjengeprofil ble bygd, der rullede gjenger ble sammenlignet med levetiden fra vanlig maskinerte gjenger. Forsøket viser en betydelig økning av levetiden. Avhengig av middelspenningen har levetidsforbedringer mer enn 40 ganger opprinnelig levetid blitt observert. Erfaringene kan benyttes innen alle typer kjervede maskinerte deler som er utsatt for utmattingslaster.

Avhandlingen ha tittelen "Improved Fatigue Performance of Threaded Drillstring Connections by Cold Rolling" (Økt motstand mot utmatting for kaldrullede gjengede borestrengskoblinger). Den er utført ved Institutt for konstuksjonsteknikk, med professor Per J. Haagensen som hovedveileder. Arbeidet har vært støttet økonomisk av Norges forskningsråd og Statoil.

Steinar Kristoffersen er sivilingeniør (1996) fra Fakultet for bygg og miljøteknikk, NTNU. Han er ansatt som senioringeniør ved Statoil, Stavanger, fra 1. mars.

Les mer om: