- Økt stipendet til realfagstudentene

– Nå må vi tørre å bruke økonomiske virkemidler for å rekruttere til studier samfunnet har bruk for, sier Roger Johansen. NITO-presidenten lanserte det noe utradisjonelle forslaget i forbindelse med åpningen av NITOs representantskapsmøte i Trondheim torsdag.

Johansen viser til tall fra Statistisk sentralbyrå, som tyder på at vi vil mangle 15 000 ingeniører om ti år, dersom det ikke skjer en dramatisk bedring i rekrutteringen til ingeniørutdanningen. NITO-presidenten trekker frem at elevene i grunn- og videregående skoler dermed vil ikke få kvalifisert undervisning i matematikk og naturfag på grunn av at realfagslærere blir mangelvare.

– Dette vil ha store konsekvenser for verdiskapingen i bedriftene og for velferden til folk flest. Derfor må bevilgende myndigheter våge å ta i bruk økonomiske virkemidler for å rekruttere ungdom til for eksempel ingeniørstudiene, utfordrer Roger Johansen.

Johansen viser til at Norge har den dårligste studiefinansieringen i Norden, samtidig som myndighetene snakker om hvor viktig det er at befolkningen har høy kompetanse. – Vi må gjøre noe drastisk hvis landet skal henge med i den teknologiske utviklingen, sier Johansen i forbindelse med åpningen av NITOs representantskapsmøte (landsmøte) i Trondheim.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå