INDUSTRI

Økt pris på fyringsolje

STORE SUMMER: Økning i grunnavgiften på fyringsolje vil ramme enkelte bedrifter hardt.
STORE SUMMER: Økning i grunnavgiften på fyringsolje vil ramme enkelte bedrifter hardt.

Regjeringen vil øke grunnavgiften på fyringsolje med 40,3 kroner til 84,5 øre/liter.

Mer miljøvennlig

- Vi ønsker å få grunnavgiften på fyringsolje opp på nivå med el-avgiften målt i øre per kWh, sa Kristin Halvorsen i en pressekonferanse på Stortinget.

Formålet med prisøkningen er å stimulere til mer bruk av miljøvennlig energibruk, og regjeringen ønsker at dyrere fyringsolje skal bedre konkurranseevnen til ny, fornybar energi.

Treforedlingsindustrien slipper unna med en sats på 12 øre per liter, bransjen er i utgangspunktet fritatt for fyringsoljeavgift.

Overrasket

- Økt pris på fyringsolje vil slå negativt ut for de bedriftene som ikke har tilgang til gass, og er avhengig av fyringsolje, sier industripolitisk direktør Svein Sundsbø i Norsk Industri.

Norsk Industri er noe overrasket over avgiftsøkningen.

- Det er litt uventet at regjeringen gjør dette, for vi har forholdt oss til at CO 2-problemene enten skulle løses gjennom kvotehandelssystemet eller videreføres gjennom de allerede etablerte avtalene mellom industrien og myndighetene. Men det er sannsynlig at avgiftsøkningen kommer hensyn til EUs arbeid på dette området, sier Sunsbø.

Kutter CO 2-avgift

Når det gjelder industriens utgiftsposter i forbindelse med overgangen til det europeiske kvotemarkedet, har regjeringen fulgt opp signalene de har gitt tidligere.

Regjeringen fjerner CO 2-avgiften for kvotepliktig landbasert industri. Petroleumssektoren får CO 2-avgiften redusert tilsvarende det man forventer blir kvotepris i EUs kvotesystem.

Det betyr at kvoteprisens utvikling vil være avgjørende for hvilke utslippsreduserende tiltak det vil være lønnsomt for bedriftene å gjennomføre.

Fornøyd

Norsk Industri er fornøyd med at regjeringen har fulgt opp signalene de har gitt.

- Dette er en del av det annonserte opplegget i forbindelse med at industrien skal inn i kvotehandelen, så det var ikke annet enn ventet. Vi er godt fornøyde, sier industripolitisk direktør i Norsk Industri, Svein Sundsbø.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.