Økt interesse for trådløs instrumentering

Økt interesse for trådløs instrumentering
KOSTBART: Da Snøhvits prosessanlegg kom fra Cadiz i SPania ble det klart at det mangletr store emnegder med kabel blant annet for instrumenteringen. Dette utsatt oppstartem med nesten et år. Sannsynligvis ville denne tiden vært kraftig redusert dersom det hadde vært brukt trådløs teknologi. Bilde: Anders J. Steensen

Wireless Hart Instrumentering

Kan brukes til:

  • Fjernovervåking
  • Reguleringssystemer
  • Tilstandsovervåking
  • Vanlige målinger
  • Sluttkontroll

Porsgrunn: I likhet med utviklingen av trådløs teknologi for telekommunikasjon og datakommunikasjon, er trådløse systemer på full fart inn i instrumenteringssystemer. I løpet av fem år har omsetningen økt fra 600 millioner kroner til 3,6 milliarder kroner på verdensbasis for Emerson Process Managment. – Det er store fordeler knyttet til trådløs instrumentering. Installasjonen blir enklere og langt billigere. Plassbehovet for utstyr reduseres og hele anlegget blir mindre komplekst, forklarer produktspesialist Finn Gunnulfsen i Emerson Process Management.Plug-and-play

Emerson bruker Wireless Hart teknologien som har utviklet seg til å bli en industristandard for trådløs instrumentering. – Wireless Hart tilfredsstiller industrinormene i IEC og i EU. Det gir trygghet for at det er et varig konsept. For kundene er det også en fordel at det er flere leverandører som tilfredsstiller standardene, slik at det er mulig å ha utstyr fra flere leverandører i et anlegg uten at det går ut over sikkerheten. Det gir full interoperabilitet, sier norgessjef Asgeir Knutsen.

– Den store fordelen med dette er at det virkelig er plug-and-play instrumentering, sier han.Offshore viser vei

I Norge er det først og fremst oljeindustrien som har fattet interesse for denne formen for instrumentering. Blant annet har ConocoPhillips installert trådløs instrumentring på Eldfisk. – Det virker som om landbasert industri er mer konservativ. Det er vanskeligere å overbevise folk her at det er lønnsomt å installere denne nye teknologien, sier Knutsen.Stor grad av sikkerhet

Selve teknologien er i prinsippet enkel. Et standard analogt instrument kobles til en radiosender med antenne som sender målesignalet til en mottaker. Senderfrekvensene er godkjent av post og teletilsynet og ligger innenfor 2,4 GHz båndet. – Det gir stor frihet. Alle signaler sendes med 128 bit kryptering og senderfrekvensen endres kontinuerlig slik at det ikke er mulig å påvirke eller hacke signalene, forteller Gunnulfsen.

– Nettverket er stabilt, og det er nok veier for signalet slik at det alltid kommer fram. Det gjøres ved at et instrument kan bruke andre instrumenter til å sende signalene, dvs. bruke de andre instrumentene som repeatere i nettverket. Derfor bør det også være minst fem instrumenter som er koblet opp mot en mottaker. Jo flere instrumenter, desto større sikkerhet, sier produktspesialisten.Sju år

Instrumentene er sertifisert til å stå i eksplosjonsfarlig område. De krever ingen ekstern kabling, fordi kraftforsyningen skjer via batterier i instrumentet. Batteriet varer ved normal bruk i sju år, men det er avhengig av hvor ofte målesignalet skal avleses. Ved normal frekvens på en gang i sekundet, så er levetiden rundt sju år.

Avstanden til mottaker er 250 meter i fri sikt, men vil vanligvis i et prosessanlegg begrenses til mellom 20 og 50 meter. Det er mulig å forlenge denne ved å sette inn repeatere.Tape inntekt

Knutsen mener at utfordringen med innføring av trådløs teknologi er at dette går hardt ut over konsulenter og installatører. Mange industribedrifter bruker lokale konsulenter og installatører når de planlegger instrumentering og kontrollutrustning. Bruk av trådløs teknologi krever langt mindre arbeid, kablingen blir enklere, både koblingsbokser og krysskoblingsskap mer eller mindre elimineres fordi signalene behandles i programvare og trådløst. Dette går ut over både konsulentenes og installatørenes inntjening.

– Allikevel vil det alltid være behov for kabling. Trådløs teknologi passer foreløpig best for prosesser som ikke er kritiske, dvs. trykk, temperatur og nivåmålinger. Signaler som er knyttet opp mot sikkerhetssystemer bør kobles direkte med kabel fortsatt, inntil vi har fått bekreftet at trådløsteknologien er minst like sikker som tradisjonell kabling, sier Knutsen.

Les mer om: