Økt eksport i februar

Eksporten av maskiner fortsetter imidlertid å falle i februar og maskineksporten er 7,8 prosent lavere i 2011 enn den var i 2010. Det er lav eksport av maskiner og utstyr til skipsverftene i Korea og Kina som trekker eksporten ned. Maskiner til for eksempel kraftverk øker eksporten med 11,2 prosent hittil i år.

For de fleste andre eksportvarer steg eksporten i februar, men med noe lavere takt enn i januar. Raffinerte petroleumsprodukter trekker i motsatt retning og bidrar til høyere vekst i eksporten fra fastlands-Norge i februar enn i januar. Bakgrunnen for dette er økt pris på produktene.

Best i Nord-Norge

Eksporten har i de tre nordnorske fylkene økt med 40 prosent hittil i år. Ingen andre regioner har tilsvarende økning i eksporten. Fire regioner har lavere eksport hittil i år (Oslo, Buskerud, Telemark og Hordaland). Eksporten fra de nordligste fylkene er i hovedsak fisk, mineraler og LNG.

Usikkert med Japan

Japan er et viktig land for norsk utenrikshandel og jordskjelvet kan påvirke utviklingen i eksportmarkedene i 2011. Mange av eksportvarene til Japan er innen fornybar energi og disse kan forvente fortsatt vekst. Japan er det tiende viktigste eksportmarked for varer fra fastlands-Norge og det 13. viktigste landet for vareimporten. Eksporten til Japan steg meget kraftig i 2010 til 9,5 milliarder kroner (+24,4%) og importen falt med 7,2% til 9,9 mrd kr. Eksporten ble drevet av vekst i produkter til solenergiindustrien.

Fisk, metall og sol

Viktigste eksportvarer er fiskeprodukter, særlig oppdrettslaks, metaller og solceller. Solcelleeksporten til Japan har steget det siste året og utgjør nærmere femten prosent av eksporten i 2010. Flere norske solcelleprodusenter har omfattende leveringsavtaler med japanske firma i årene framover så det er grunn til å forvente fortsatt økning i denne del av vareeksporten.

Nedstenging av atomkraftverkene kan medføre økt forbruk av LNG. Det kan bety flere lasert fra Hammerfest til Japan allerede fra nå.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå