Økt eksport i februar

Eksporten av maskiner fortsetter imidlertid å falle i februar og maskineksporten er 7,8 prosent lavere i 2011 enn den var i 2010. Det er lav eksport av maskiner og utstyr til skipsverftene i Korea og Kina som trekker eksporten ned. Maskiner til for eksempel kraftverk øker eksporten med 11,2 prosent hittil i år.

For de fleste andre eksportvarer steg eksporten i februar, men med noe lavere takt enn i januar. Raffinerte petroleumsprodukter trekker i motsatt retning og bidrar til høyere vekst i eksporten fra fastlands-Norge i februar enn i januar. Bakgrunnen for dette er økt pris på produktene.Best i Nord-Norge

Eksporten har i de tre nordnorske fylkene økt med 40 prosent hittil i år. Ingen andre regioner har tilsvarende økning i eksporten. Fire regioner har lavere eksport hittil i år (Oslo, Buskerud, Telemark og Hordaland). Eksporten fra de nordligste fylkene er i hovedsak fisk, mineraler og LNG.Usikkert med Japan

Japan er et viktig land for norsk utenrikshandel og jordskjelvet kan påvirke utviklingen i eksportmarkedene i 2011. Mange av eksportvarene til Japan er innen fornybar energi og disse kan forvente fortsatt vekst. Japan er det tiende viktigste eksportmarked for varer fra fastlands-Norge og det 13. viktigste landet for vareimporten. Eksporten til Japan steg meget kraftig i 2010 til 9,5 milliarder kroner (+24,4%) og importen falt med 7,2% til 9,9 mrd kr. Eksporten ble drevet av vekst i produkter til solenergiindustrien.Fisk, metall og sol

Viktigste eksportvarer er fiskeprodukter, særlig oppdrettslaks, metaller og solceller. Solcelleeksporten til Japan har steget det siste året og utgjør nærmere femten prosent av eksporten i 2010. Flere norske solcelleprodusenter har omfattende leveringsavtaler med japanske firma i årene framover så det er grunn til å forvente fortsatt økning i denne del av vareeksporten.

Nedstenging av atomkraftverkene kan medføre økt forbruk av LNG. Det kan bety flere lasert fra Hammerfest til Japan allerede fra nå.

Les mer om: