Økt eksport av industrivarer i august

Det er særlig økt eksport av raffinerte petroleumsprodukter som bidrar til veksten i august, og at landene i Nord-Europa og Kina fortsetter å kjøpe norske industrivarer. Også metaller, papir og noen kjemiske produkter bidrar til eksportveksten etter ferien.Mindre eksport for noen

Men maskineksporten er lavere enn i august i fjor, sannsynligvis på grunn av urolighetene i verdensøkonomien i juli og august. Det samme gjelder instrumenter, møbler, utstyr til solenergi og maskiner til vannkraftproduksjon. Fiskeeksporten reduseres også med fire prosent sammenlignet med august i fjor.

Dette synes ved at det er permitteringer ved REC og at lakseprisen er langt lavere enn for i fjor.Viktig bidrag fra Mongstad, Kårstø og Slagentangen

Høy eksport fra fabrikkene på Mongstad, Kårstø og Slagentangen bidrar derimot til at eksporten i august nesten er ti prosent høyere enn i august i fjor. Den er da på linje med eksporten i august 2008 som var siste "normale" eksportmåned før finanskrisen.

I tillegg til høy oljepris er prisene på raffinerte produkter steget internasjonalt. Det ses ved at bensinprisen ikke har gått ned, til tross for at oljeprisen har gått ned med 15 dollar fatet.Nordland best på eksport

Regionalt er det eksportbedriftene i Nordland som går mest fram, både i august og hittil i år. Også bedriftene i Trøndelag, Sogn, Hedmark, Oppland og Østfold øker eksportinntektene betydelig i august, til tross for urolighetene i verdensøkonomien.

Les mer om: