KRAFT

Økt eiendomsskatt for kraftverk

- BØR VÆRE FAGLIG FUNDERT: Adm. dir. Oluf Ulseth i Energi Norge mener den økte eiendomsskatten for kraftverk virker tilfeldig.
- BØR VÆRE FAGLIG FUNDERT: Adm. dir. Oluf Ulseth i Energi Norge mener den økte eiendomsskatten for kraftverk virker tilfeldig. Bilde: Jannicke Nilsen
Jannicke Nilsen
6. okt. 2011 - 14:19

Regjeringen foreslår å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk i 2012 og 2013, samt å øke kapitaliseringsrenten i 2013.

Det vil gi en samlet økning i eiendomsskattinntekter til vertskommuner for kraftproduksjon på anslagsvis 420 millioner kroner.

Skattlegger satsing

Ifølge Finansdepartementets beregninger vil alle vertskommuner tjene på den samlede omleggingen sammenlignet med dagens regelverk.

– Vi er skuffet over at regjeringen går inn for økt skattlegging av vår bransje, særlig når vi står foran en økning i investeringer i fornybar energi, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i bransjeforeningen Energi Norge.

Nedre og øvre grense

I forslaget gir regjeringen kommunene anledning til å skrive ut eiendomsskatt på alle verk og bruk som går under definisjonen kraftproduksjonsanlegg.

Maksimums- og minimumsreglene setter en øvre og nedre grense i eiendomsskattgrunnlaget for store kraftanlegg. Maksimumsregelen har stått nominelt uendret siden den ble innført.

Før påske sendte Finansdepartementet et notat om maksimums- og minimumsreglene på høring. Høringsrunden avslørte stor avstand mellom de ulike høringsinstansene.

– Skuffende

– Vi er fornøyd med at prinsippet med en korridor, en minimums- og maksimumsverdi skattegrunnlaget kan variere innenfor, opprettholdes. Men det er skuffende at maksimumsgrensen økes langt mer enn en indeksregulering skulle tilsi, slik Finansdepartementet antydet i sitt høringsnotat, sier Ulseth.

I budsjettforslaget foreslår regjeringen at maksimumsgrensen økes med 5 prosent i 2012 og ytterligere 11 prosent i 2013. Kapitaliseringsrenten foreslås å settes til 4,5 prosent i 2011. Endringen i kapitaliseringsrenten vil ha virkning for eiendomsskatt i 2013 og formuesskatt i 2011. Minimumsgrensen holdes nominelt uendret.

Etterlyser faglige vurderinger

Ulseth stusser over den foreslåtte økningen, og mener den virker tilfeldig.

– Økningen virker tilfeldig, og rettet inn mot å nå definert økning i eiendomsskatten. Det virker også tilfeldig når Regjeringen legger opp til at kapitaliseringsrenten framover skal fastsettes i tilknytning til de ordinære budsjettprosessene. Vi mener at kapitaliseringsrenten må fastsettes på grunnlag av faglige vurderinger, og ikke politiske vurderinger med sikte på å nå definerte provenymål, sier Ulseth.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.