Økt arbeidstid for ingeniører

  • Arbeidsliv

Det er fagforeningene IG Metall og M+E Industrie som har inngått denne avtalen med arbeidsgiversiden.

Avtalen er inngått i delstaten Baden-Würtemberg. Avtalen var knapt signert før ledelsen i Daimler-Chrysler begynte forberedelsene på å innføre 40-timers arbeidsuke for utviklingsingeniørene, skriver det tyske ingeniørtidsskriftet VDI Nachrichten.

Nå har også partene i Bayern og Nordrhein-Westfahlen inngått tilsvarende avtaler. Opprinnelig krevde arbeidsgiversiden at den økte arbeidstiden skulle være ubetalt. Dette fikk de ikke gjennomslag for.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå