BYGG

Økt aktivitet for Veidekke

OVER KNEIKA: Kvartalstallene for Veidekke viser økt omsetning og høyere igangsetting av boliger. Terje Venold er over kneika.
OVER KNEIKA: Kvartalstallene for Veidekke viser økt omsetning og høyere igangsetting av boliger. Terje Venold er over kneika. Bilde: Ståle Andersen
Joachim Seehusen
12. aug. 2010 - 10:35

Konsernsjef Terje Venold sier han er fornøyd med resultatet og at det er flere tegn til bedring i markedet.

– Økt aktivitet og ordrereserve for entreprenørvirksomhetene i Norge og Sverige, styrket boligsalg, oppstart av stadig nye boligprosjekter og bedrede markedsutsikter gir oss positive muligheter fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 4 327 millioner kroner mot 4 186 millioner i andre kvartal i 2009. Resultat før skatt ble 163 millioner, ned fra 205 millioner ved samme periode i fjor. Resultatet per aksje har gått ned fra 1.60 kroner i fjor til 90 øre i år. Resultatmarginen er redusert fra 4.9 til 3.8 prosent.

Ordrereservene for entreprenørvirksomheten økte til 12,3 milliarder kroner fra 10,8 milliarder i fjor.

– Så langt i 2010 viser Veidekkes resultater at vi fortsatt befinner oss i en krevende markedssituasjon med mye ledig kapasitet og hard konkurranse. Totalt sett har Veidekke håndtert lavkonjunkturen på en måte som gjør at vi står sterkt både organisasjonsmessig og finansielt, og så vel aktivitetsnivå som utviklingen på eiendomssiden viser tegn til forbedring sammenlignet med forrige år, sier Venold.

Entreprenørvirksomheten

Omsetningen i entreprenørvirksomheten økte i kvartalet, og økningen kom først og fremst fra anleggssegmentet i Norge og Sverige. Men overkapasitet gir lavere marginer i Norge, mens marginene i Sverige og Danmark er noe forbedret. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i andre kvartal ble 3 294 millioner kroner mot 3 088 millioner for samme periode i fjor. Resultatet endte på 110 millioner mot 140 millioner i fjor, resultatmarginen er redusert fra 4.5 til 3.3 prosent.Eiendomsutvikling

Eiendomsmarkedet rundt de største byene i Norge og Sverige – og særlig familiesegmentet – viser gradvis bedring. I alt ble det solgt 159 boliger i kvartalet, mot 107 i første kvartal. Antall boliger i produksjon var 614, mot 310 ved årets start. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte på 306 millioner, opp fra 236 millioner. Resultatet ble mangedoblet fra 2.5 millioner i fjor til 13 millioner i år.Industri

Sen vår forsinket oppstarten av asfaltsesongen, og sammen med det svake privatmarkedet ga dette svekkede asfaltresultater. Områdene pukk, grus og gjenvinning oppnådde tilfredsstillende resultater på nivå med 2009, mens veivedlikehold fremdeles viser underskudd. Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets andre kvartal ble 849 millioner mot 876 millioner. Resultatet gikk ned fra 64 til 48 millioner.,