Atomreaktoren i Halden

Jukset med sikkerhetsdata for atomkraft: – Dette er meget alvorlig og uakseptabelt

En ekstern gransking har konkludert med misligheter i forbindelse med testing av materialer og brensel ved atomreaktoren i Halden.

Politiet skal nå etterforske alvorlige brudd på test- og sikkerhetsrutiner ved atomreaktoren i Halden. Reaktoren ble stengt for godt i fjor og den eksterne granskingen dreier seg om juks med tester i forbindelse med oppdrag for kunder. Foto: NTB scanpix
Politiet skal nå etterforske alvorlige brudd på test- og sikkerhetsrutiner ved atomreaktoren i Halden. Reaktoren ble stengt for godt i fjor og den eksterne granskingen dreier seg om juks med tester i forbindelse med oppdrag for kunder. Foto: NTB scanpix (Foto: NTB Scanpix)

En ekstern gransking har konkludert med misligheter i forbindelse med testing av materialer og brensel ved atomreaktoren i Halden.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en ekstern gransking som konkluderer med at misligheter har funnet sted i flere kundeprosjekter ved Haldenreaktoren. Det er Kvamme Associates som har gjennomført den omfattende granskingen de siste månedene. Rapporten er levert til Økokrim.

– Dette er meget alvorlig. Og det er helt utenfor det som IFE skal stå for når det gjelder kvalitetssikring og forskningsetikk, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad bare minutter etter at han har snakket til sine ansatte om forholdene, via Teams på grunn av koronatiltakene.

Flere land involvert

Huseby sier at også Halden-prosjektet har vært gjenstand for gransking, men der er ingen uregelmessigheter avdekket. Dette var viktig siden prosjektet har vært sentralt i finansieringen av Halden-reaktoren og IFE. Haldenprosjektet i regi av OECD  hadde som sin hovedoppgave å styrke sikkerheten ved kjernekraftanlegg i cirka 20 land.

De alvorlige forholdene som nå er avdekket dreier seg om testing av materialer og brensel fra kjernekraftanlegg i flere land. Ifølge Huseby er det spesielt fire omfattende prosjekter i perioden fra 1990 til 2005 som skal etterforskes av Økokrim. Og det er spesielt en ikke navngitt leder ved Halden-reaktoren som «har vært instrumentell», ifølge Huseby.

– Det dreier seg om flere kjernekraftverk i flere land. Ved testing av materialer og brensel for kunder i andre land har man hatt et rigg av instrumenter nede i reaktoren. Så har man avlest måledata fra disse instrumentene og når man har oppdaget at disse ikke var innenfor de strenge spesifikasjonskravene som gjelder for kjernekraft, er dataene blitt endret. Man har rapportert feil for å unngå en vanskelig diskusjon med kunden, sier Huseby.

Temperatur, trykk og design

Ifølge granskingsrapporten så har en eller flere ansatte ved IFE manipulert eller endret måledata for temperatur og trykk. I tillegg er det gjort endringer på data for design og konfigurasjon. Det er også undersøkt om data for flyt av nøytroner(flux) er blitt endret, men det er ikke dokumentert. Mye av mislighetene skal ha vært motivert av et ønske om å unngå forsinkelser i form av nytt oppsett av testrigg for eksempel. I de fire prosjektene som nå skal etterforskes av Økokrim har de ansvarlige på IFE ikke informert kundene. De har vært i god tro om at forskningsresultatene har vært tilfredsstillende kvalitetssikret.

Granskerne slår fast at manipulasjon og endring av måledata for å tilfredsstille strenge spesifikasjonskrav er et utslag av operasjonelle og organisasjonsmessige svakheter i kulturen blant tidligere ansatte ved IFE. Spesielt når det gjelder rutiner for intern kontroll og kvalitetssikring.

Jukset med data

– Har motivet også vært økonomisk ved at man f.eks. har endret data for å unngå å miste kunder?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men endringene er blitt gjort på flere måter. I noen tilfeller har man endret hele testoppsettet uten å orientere kunden, sier Huseby som ikke vil oppgi hvilke kjernekraftverk eller land som er blitt omfattet av jukset.

I to av de fire tilfellene har kundene bekreftet at de ikke har fått noen sikkerhetsmessige utfordringer på grunn av endringer av måledata. Men i to av tilfellene er dette ennå ikke avklart.

I tillegg opplyser Huseby at det er ytterligere tre forhold under gransking. Disse ligger utenfor perioden 1990-2005, det vil si i løpet av de siste 13 årene reaktoren i Halden var i drift.

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer dreier disse tre tilfellene seg om forhold som kan ha hatt både økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser for kunder.

Ansatte varslet

– Kan du si noe om hvordan granskingen har foregått?

– Først vil jeg si at det som nå er avdekket ikke ville vært mulig å avdekke uten at ansatte har varslet om det. Det står respekt av at ansatte varsler på denne måten. Og noen har helt klart visst om dette i lengre tid. Granskerne har intervjuet ca. 60 ansatte og tidligere ansatte. Noen er blitt intervjuet flere ganger.

Huseby forteller at granskerne i Kvamme Associates har gått gjennom all korrespondanse og fått hjelp av et eksternt selskap til å gå gjennom e-poster mellom ansatte og mellom ansatte og kunder i alle disse årene. Ved å rekonstruere hendelsene har de klart å dokumentere avvikene.

– Hvordan var reaksjonen fra de ansatte?

– Alle er enige om at det som har foregått er helt uakseptabelt. Dette dreier seg om vitenskapelig uredelighet, mens IFE er kjent for sin forskningskvalitet og gode samarbeid med en rekke partnere. Og selv om dette skader vårt omdømme, er jeg lettet over at dette nå kommer fram, sier Nils Morten Huseby som har brukt mye av sin tid som leder ved IFE til å dreie forskningen mot fornybare energikilder. 

Nå samarbeider også IFE nært med Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) for å fjerne atomreaktorene og finne løsninger for det radioaktive avfallet som ligger igjen både på Kjeller og i Halden.

Ikke Haldenprosjektet

Stengt i 2018

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden til å bygge en atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har i alt bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder, og omsetter for rundt 1 milliard kroner i året. IFE er et av Norges største
forskningsinstitutt med rundt 600 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ført tilsyn med IFE om granskingen og fulgt prosessen tett. Granskingen har ikke funnet misligheter i Haldenprosjektet, som er et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av OECD. 

Granskingen konkluderer med at forholdene som er avdekket ville være å anse som vitenskapelig uredelighet etter Forskningsetikkloven fra 2017. Loven var ikke vedtatt da forholdene fant sted, men IFE vil likevel rapportere dem til Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

– IFE har de siste årene tatt omfattende grep for å styrke sikkerhetskulturen ved instituttet. Vi vil bruke funnene fra granskningen videre i dette arbeidet, sier Huseby.

– IFE har en viktig og verdifull rolle å spille fremover med et bredt spekter av forsknings- og utviklingsoppgaver innen energi, miljø og digitalisering. Det som har skjedd i denne saken er på ingen måte representativt for IFE som forskningsinstitutt, sier han. 

 

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå