NYHETER_BYGG

Økokrim gir byggebøter som svir

Joachim Seehusen
4. juli 2006 - 14:37

Økokrim sier bruddene på konkurranselovgivningen har sterke likhetstrekk med bedrageri.

Det er fire store entreprenører og fem asfaltentreprenører som nå er bøtelagt.

Kunne fylt opp fengsler

Økokrim sier at rettssystemet ikke ville kunne håndtert alle sakene hvis enkeltpersoner i selskapene skulle vært tiltalt, men kommer med et sterkt varselskudd.

– I fremtiden må privatpersoner regne med varetektsfengsling og påstand om ubetinget fengsel, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen.

– Dette har så sterke likhetstrekk med bedrageri at det ikke kan være forskjellig behandling.

Gjemmer seg i historien

Eriksen viser til at kartellvirksomeht tidligere var tillatt, men at det nå er så lenge siden at det ikke nytter å skylde på historiske forhold.

– Vi har advart så mange ganger, nå er det slutt, sier Eriksen.

Prestisjeprosjekter

Selskapene skal ha jukset og bedratt med store prosjekter som Troll, Gardemobanen, Gardermoen flyplass og Polarmiljøsenteret i Troms.

Listen er lang og inneholder også et generalkonsulat i Murmansk, et kaianlegg i Bodø og en kulvert på Vestfoldbanen. Asfaltentreprenørene skal ha jukset med prisingen og solgt til mindre entreprenører uten at konkurransen har vært reell.

Kjøpte senere

Reinertsen Anlegg har fått den kraftigste smekken fra Økokrim. Sjefen i selskapet, Erik Reinertsen, viser til at ulovlighetene som skal ha funnet sted ble gjort av AS Anlegg i perioden 1993 til 97.

– Vi kjøpe en tredjedel av AS Anlegg i 1997 og var da ikke klar over hva som hadde skjedd. Først i 2005 kjøpte vi oss opp til 100 prosent, sier Reinertsen.

Ryddet opp

De personene som ledet AS Anlegg sitter fortsatt i posisjoner i Reinertsen Anlegg.

– Vi har hatt en intern gjennomgang, det er ryddet og vi har lagt det bak oss, sier Reinertsen. Han har ennå ikke belsuttet om selskapet skal vedta boten og inndragningen.

Gammelt

Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska AS, selskapet som har fått den nest strengeste reaksjonen, har heller ikke bestemt om han skal vedta boten eller ikke.

– Nå skal vi bruke den tiden vi har til å gå nøye gjennom dette, det ligger fem år tilbake og skjedde før min tid, sier Aarstad. Han vurderer både å avvises skyld og å protestere mot botens og inndragingens størrelse.

– Foreløpig erkjenner vi ikke noe som helst, vi skal bruke den tiden vi har. Aarstad reagerer på at ti dager er kort tid etter at Økokrim har brukt fem år på å etterforske det påståtte prissamarbeidet.

Gir utsettelse

Økokrim går langt i å love en utsettelse av svarfristen på ti dager.

– De fleste bedriftene vil nok ha dette opp i styret, da blir det nok urimelig å holde på tidagersfristen. Vi ser ikke bort fra at det kommer en anmodning, sier Eriksen.

NCC på rett kurs

Heller ikke NCC, som ble tildelt to bøter, har besluttet om de skal vedta bøtene.

I en pressemelding tar selskapet sterk avstand fra "slik ukultur" og skriver at samtlige ansatte i besluttende posisjoner har gått på kurs i konkurranselovgiving og underskrevet en avtale om at reglene skal følges.

Aldersrabatt

De fire byggentreprenørene har fått bøter på til sammen 19,5 millioner kroner og inndragningen 5 650 000 kroner. Foreleggene gjelder ulovlig prissamarbeid, utstedelse av uriktige fakturaer og regnskapsovertredelser.

Det ulovlige prissamarbeidet var egnet til å påvirke konkurransen. Forholdet anses skjedd under skjerpende omstendigheter fordi kontraktene gjaldt meget store beløp.

I formildende retning er det lagt vekt på den tid som har gått siden det straffbare forholdet ble begått.

I samme sakskompleks vedtok Kruse Smith AS i fjor et forelegg på en million kroner og inndragning av 999 600 kroner for brudd på konkurranseloven.

Asfaltjuks

De fem asfaltentreprenørene Kolo Veidekke AS, Lemmikainen Norge AS og Skanska Asfalt AS er hver ilagt bøter for forsøk på markedsdeling/prissamarbeid i 1997, markedsdeling og anbudssamarbeid i Oslo-området i 2001 og kundetildeling og prissamarbeid i Oslo-området i 2001 - salg av asfaltmasse til hentekunder

ØKOKRIM har utferdiget forelegg på til sammen 16,5 millioner kroner mot fem asfaltentreprenører for ulovlig markedsdeling og anbudssamarbeid.

På Økokrims nettsider er bøtenes størrelse begrunnet med at handlingene er svært tilslørte og vanskelige å oppdage både for kundene og ved kontrolltiltak, at handlingene er gjennomført for å fremme foretakenes interesser, at ulovlig markedsdeling og prissamarbeid kan gi foretakene store økonomiske fordeler, samt at foretakene har betydelig økonomisk evne.

Alle foreleggene gjelder overtredelse av konkurranseloven § 6-6, 1. ledd litra a og 2. ledd, jf. § 3-2.

Selmer AS og Franzefoss Bruk AS dannet et felles asfaltselskap i 1994 som nå heter Skanska Asfalt AS. Ifølge et strategidokument skulle det nye selskapet innen 2000 oppnå en markedsandel på minimum 10 % (500 000 tonn) av totalmarkedet og minimum 30 % i de lokale markeder på utlagt asfalt. Siktemålet var at selskapet skulle ha regulær asfaltentreprenørvirksomhet i landets fire største regioner. I tillegg skulle selskapet betjene de største kundegruppene over hele landet. Selskapet skulle være operativt fra og med sesongen 1995 i Oslo, Burud og Trondheim.

Fred i markedet

Det nye selskapets inntreden i asfaltmarkedet utløste uro blant konkurrentene, skriver Økokrim. For å unngå langvarig markedskamp og priskrig, innledet Kolo Veidekke, Lemmikainen Norge AS, Skanska Asfalt AS og NCC Roads AS samtaler for å avtale hvordan det norske asfaltmarkedet skulle fordeles, for på den måten å oppnå fred i markedet.

Samtalene førte til et forslag/avtalegrunnlag i 1997. Avtalegrunnlaget ble ikke iverksatt, fordi det til slutt ble avvist av ledelsen i Selmer AS som eide halvparten av selskapet som nå heter Skanska Asfalt AS.

Delte markedet

For året 2001 ble det totalt utlyst kontrakter for fylkes- og riksveier for ca. 96 millioner kroner fra staten til legging av asfalt i Akershus og Oslo. I møte forut for anbudsinnleveringen, fordelte ansatte i de 5 entreprenørselskapene oppdragene seg imellom. Selskapene la til grunn at utleggingsmarkedet i "Oslo-området" (stat og kommune) utgjorde ca. 330 000 tonn. NCC skulle ikke tildeles kontrakter. Fordelingen skulle være omtrent som følger:

  • Kolo Veidekke ca. 17 %
  • Selmer ca. 42 %
  • Lemmikainen ca. 23 %
  • Oslo Vei ca. 18 %
  • NCC Ingen andel

Overfor mindre entreprenører som ikke selv produserer asfalt skal de store ha avtalt en salgspris for asfalt som lå høyere enn ved fri konkurranse.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.