OLJE OG GASS

Øker statens oljeinntekter til 261 milliarder

25 PROSENT: En firedel av statens samlede inntekter kommer fra pretroleumsnæringen.
25 PROSENT: En firedel av statens samlede inntekter kommer fra pretroleumsnæringen. Bilde: Statoil
Anders J. Steensen
11. mai 2010 - 11:06

– Petroleumsnæringen er vår største næring og en bærebjelke i norsk økonomi. I 2010 forventes det at en fjerdedel av statens inntekter kommer fra olje og gass. Næringen finansierer store deler av den norske velferdsstaten, og gir oss økonomisk fleksibilitet i trange tider, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Asia presser prisen opp

Regjeringen justert opp oljeprisen med 50 kroner til en gjennomsnittlig oljepris i revidert nasjonalbudsjett på 475 kroner pr fat i 2010.

Oljeprisen har hittil i år ligget på i underkant av 80 dollar per fat i gjennomsnitt, med dagens dollarkurs rundt 480 kroner . Etterspørselen etter olje stiger på grunn av den økonmiske veksten i Asia.

155 milliarder i skatt

Prisene på olje og gass påvirker statens inntekter fra virksomheten. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått til 261 milliarder kroner i 2010. Av dette utgjør skatter og avgifter 155 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med 94 milliarder kroner. Utbytte fra Statoil er på 13 milliarder kroner. Årets netto kontantstrøm er oppjustert med om lag 41 milliarder kroner siden Nasjonalbudsjettet.

Halvparten er gass

Den samlede oljeproduksjonen (inkludert NGL og kondensat) anslås til 2,2 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) pr dag i 2010. Dette er en nedgang på 4,5 prosent fra 2009. Samtidig som oljeproduksjonen avtar, øker gassproduksjonen. Gassalget i 2010 er anslått til 105 milliarder Sm 3 og forventes fortsatt å stige de neste årene. Av total petroleumsproduksjon på norsk sokkel er gassandelen forventet å øke fra 45 prosent i 2010 til 50 prosent i 2014.

Langsiktige kontrakter

Rundt 80 prosent av norsk gass selges på langsiktige kontrakter bundet til oljerpisen. Det betyr at høy oljepris påvirker gassprisen, selv om etterspørselen etter gass er lav. Kun gass solgt i spotmarkedet vil merke store prisfall. Gassmarkedet er avhengig av at industrirpoduskjonen i Europa er stabil, siden det er industrien som er den største forbrukeren av gass.

Investerer 134 milliarder

Investeringer i petroleumssektoren er viktig for norsk økonomi, og avgjørende for en konkurransedyktig leverandørindustri i Norge. Trass i den økonomiske usikkerheten som fulgte finanskrisen har investeringsnivået på norsk sokkel holdt seg høyt de siste årene. I revidert nasjonalbudsjett forventes det investeringer for om lag 134 milliarder kroner, en nedgang på 2,5 prosent fra 2009.

Vil realisere petroleumsformuen

– Vi har en stor ressursbase igjen på norsk sokkel. Det er en krevende oppgave å realisere denne formuen, og vi må ha flere tanker i hodet samtidig; fokus på økt utvinning fra dagens felt, en gradvis utforskning av allerede åpnet areal og tilgang til nytt areal er viktig dersom vi vil ha en langsiktig olje- og gassvirksomhet i Norge. Jeg vil legge til rette for at vår viktigste næring vil fortsette å generere store inntekter til staten og gi ringvirkninger på fastlandet i tiår år fremover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.