KRAFT

Øker satsingen på fornybar energi

OLJESTOPP: Finansminister Kristin Halvorsen åpner for at en ny regjeringsavtale, Soria Moria 2, kan sette begrensninger for oljeutvinning på norsk sokkel.
OLJESTOPP: Finansminister Kristin Halvorsen åpner for at en ny regjeringsavtale, Soria Moria 2, kan sette begrensninger for oljeutvinning på norsk sokkel. Bilde: Jarl Fr.Erichsen
Trond Gram
15. mai 2008 - 10:38

Flere midler tas i bruk for å nå målet om økt årsproduksjon av fornybar energi.

For å legge til rette for økt utbygging av fornybar energi, foreslår regjeringen å bedre betingelsene for marginale kraftprosjekter. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag.

Ruster opp gamle

– Regjeringen foreslår å legge forholdene bedre til rette for opprusting av kraftverk samt innføre en årlig utbetalingsordning i tilfeller med ny, negativ grunnrenteinntekt. Potensialet for utbygging av vannkraft ligger særlig i småkraftverk samt opprusting av eksisterende kraftverk, sier finansminister Kristin Halvorsen i en melding.

Teknologi, kostnader og miljø legger begrensninger på hvor mye som kan bygges ut i praksis.

Vannkraft er billigst, landbasert vindkraft, bioenergi og havbasert vindkraft har høyere kostnader, mens andre teknologier fremdeles er umodne og har høye kostnader.

Følgende tiltak presenteres i Revidert nasjonalbudsjett:

  • Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2009 å legge fram forslag om fradrag i grunnrenteinntekten for driftskostnader i byggeperioden.
  • Opprusting og utvidelse er viktig for å nå målene om økt utbygging av fornybar energi. Det foreslås en særskilt unntaksregel om utvidet anvendelse av gammel (oppstått før 2007), negativ grunnrenteinntekt (negativt skattegrunnlag ved beregning av grunnrenteskatt) ved opprustings- og utvidelsestiltak, som vil fjerne en skattemessig vridning. Forslaget er i dag sendt på høring.
  • Regjeringen vil innføre en årlig utbetalingsordning for skatteverdien dersom selskapet har negativ grunnrenteinntekt etter 2006. Forslaget vil bedre likviditeten og særlig legge til rette for små, nye kraftutbyggere. I petroleumssektoren har et lignende tiltak vært et effektivt virkemiddel for økt aktivitet fra mindre aktører.
  • Regjeringen vil øke nedre grense for grunnrenteskatt for nye kraftprosjekter tilbake til 5 500 kVA. Alle mindre kraftverk vil dermed unntas fra grunnrenteskatt.
  • * Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett med 10 millioner kroner. NVEs kapasitet til konsensjonsbehandling er en begrensende faktor for fremdriften i utbygging av fornybar energi, og midlene er foreslått som en styrking av denne.
  • I tråd med klimaforliket foreslås å øke bevilgningen til forskning og utvikling innen fornybare energikilder, karbonfangst og lagring med 70 millioner kroner i


Positivt fra ingeniørhold

NITO er fornøyd med at Regjeringen følger opp klimaforliket med mer penger til ren energi.

- Dette var en av postene vi fulgte nøye med på, sier visepresident Trond Markussen i NITO.

Ifølge ingeniørorganisasjonen ble revidert nasjonalbudsjett som forventet, men Markussen kunne ønsket seg mer til kommunesektoren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.