OLJE OG GASS

Øker oljeinvesteringene

Oseberg A - en godværsdag. Beliggenhet:
Osebergfeltet er bygget ut med flere plattformer på feltsenteret ca 130 km nordvest for Bergen.
Oseberg A - en godværsdag. Beliggenhet: Osebergfeltet er bygget ut med flere plattformer på feltsenteret ca 130 km nordvest for Bergen. Bilde: Norsk Hydro/Helge Hansen
Stein Jarle Olsen
15. mai 2007 - 11:28

Regjeringen venter økning i investeringene på norsk sokkel på 13 milliarder kroner i forhold til det opprinnelige statsbudsjettet.

Den nye summen i Revidert nasjonalbudsjett er på 107 milliarder kroner.Økningen skal skyldes økte brønnkostnader, samt et økt antall planlagte produksjons- og letebrønner enn tidligere antatt.Nedgang i produksjonen

Oljeproduksjonen ventes å gå ned mer enn tidligere ventet. Fra rundt 3 millioner fat daglig siden 1995 anslår regjeringen nå en samlet oljeproduksjon på 2,6 millioner fat i 2007. De forventer likevel en økning i 2008, før produksjonen igjen gradvis vil avta de neste årene.

Gjennomsnittlig oljepris er anslått til 370 kroner i 2007 og 350 kroner i 2008.

Også gassproduksjonen er nedjustert i forhold til tidligere anslag, til 93 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3) i 2007 og 109 milliarder Sm 3 i 2008. I årene etter er prognosene derimot oppjustert, ettersom produksjonsstarten på enkelte felt er flyttet fremover i tid.

– Norsk gasseksport har økt fra om lag 50 milliarder kubikkmeter i 2000 til et forventet nivå på over 90 milliarder kubikkmeter i 2007. Gassleveransene fra Norge vil øke ytterligere framover som følge av økt kapasitet i produksjon og transport, sier olje- og energiminister Odd-Roger Enoksen i en pressemelding.

Lavere inntekter

Staten forventer en samlet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på rundt 300 milliarder kroner i 2007.

Dette er en nedjustering på rundt 60 milliarder. Nedjusteringen skal skyldes redusert pris på olje og gass, redusert produksjon, økte investeringer og økte driftskostnader.Totalbeholdningen i Statens Pensjonsfond - utland er anslått til 2 160 milliarder kroner ved utgangen av 2007.

Les mer om: