INDUSTRI

Øker næringsrettet forskning

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.
Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Bilde: Anders J. Steensen
Tore Stensvold
5. okt. 2007 - 10:16

Næringsdepartementets totale budsjett øker med 11,2 prosent, den største prosentvise veksten er på posten for Statlig eierskap.

Totalt lyder budsjettforslaget for 2008 på 43,3 milliarder kroner, opp fra 38,9 i saldert budsjett for 2007.

Nytt investeringsfond

I departementets budsjettforslag, legges det imidlertid vekt på at bevilgningene til næringsrettet forskning økes. I tillegg etableres et investeringsfond på drøye to milliarder kroner.

Regjeringen foreslår at det skal opprettes et nytt statlig investeringsfond med en kapital på 2,2 mrd. kroner. Det nye investeringsfondet organiseres som et datterselskap under Innovasjon Norge.

Kommerst

Fondet skal ha et kommersielt siktemål, og skal bidra til å kommersialisere flere globalt orienterte og konkurransedyktige innovasjoner og prosjekter, primært i bedriftenes tidlige vekstfase.

En halv milliard av det nye statlige investeringsfondet på 2,2 milliarder kroner er forbeholdt investeringer innen marint næringsliv.

En ny låneordning for fremme av innovasjon opprettes, der lånerammen er på 300 millioner kroner.

Verktøykassa

Her er Dag Terje Andersens skryteliste:

  • Økte bevilgninger til næringsrettet forskning.
  • Styrket satsing overfor de maritime næringene gjennom økt bevilgning til videreføring av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og ulike tiltak knyttet til Regjeringens maritime strategi.
  • Satsing på innovasjon og næringsutvikling med særlig vekt på reiseliv.
  • Tiltak i nordområdene.
  • Etablering av et nytt statlig investeringsfond med en kapital på 2,2 mrd. kroner.
  • Ny innovasjonslåneordning med en låneramme på 300 mill. kroner.
  • Forenkling for næringslivet gjennom videreutvikling av Altinn-løsningen.

Regjeringen øker satsingen på næringsrettet forskning i 2008. Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås en bevilgning på om lag 1,85 mrd. kroner, tilsvarende en økning på 84 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2007.

Maritim forskning gjennom Maroff-programmet og styrking av Gassmaks-programmet prioriteres særlig.

Det foreslås også en bevilgning på 250 mill. kroner til forsknings- og utviklingskontrakter i Innovasjon Norge. Dette skal bidra til å stimulere innovasjonsprosjekter med høyt teknologiinnhold innenfor prioriterte områder.

Enklere byråkrati

Regjeringen prioriterer arbeidet med næringsrettet forenkling og tilrettelegging for næringslivet.

Gjennom prosjektet Kartlegging og forenkling 2006-2009 skal bedriftenes administrative kostnader ved etterlevelse av myndighetenes informasjonskrav kartlegges. Utvikling av gode og brukervennlige offentlige elektroniske tjenester til næringslivet vil være viktige bidrag til kostnadsreduksjoner for bedriftene.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 40 mill. kroner til arbeidet med å videreutvikle innrapporteringskanalen Altinn på statsbudsjettet for 2008. Samtidig foreslås det å redusere enkelte gebyrer til Brønnøysundregistrene med 50 mill. kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.