ENERGI

Øker kraftmengden med 106 GWh

Knut StrømKnut Strøm
30. aug. 2004 - 16:14

Kvinnherrad: Mindre falltap, bedre virkningsgrad og mindre flomtap er de viktigste stikkordene for økningen i produksjonen. I tillegg kommer verdien av å kunne kjøre produksjonen i hele vassdraget når prisene er høyest. Utbyggingen har en kostnad på vel 500 millioner kroner. Blåfalli Vik er del av en større opprustnings- og utvidelsesplan Sunnhordland Kraftlag har for vassdraget.

Opprinnelig var verket planlagt med en maskininstallasjon på 180 MW, men ble øket til 230 MW etter at Statnett gikk ut med ønske om avtaler med kraftverkutbyggere for å kunne stille ekstra effektreserver. Verket får en årsproduksjon på 677 GWh.

Samme inntak og utløp

Byggearbeidene med det nye verket startet etter påske etter at det var gjort forberedende arbeider fra nyttår med tilrettelegging av riggområder. Det nye verket bruker samme inntak som Blåfalli II og samme avløp til fjorden som Blåfalli I.

Blåfalli II er eldste og største verket til Sunnhordland Kraftlag. Det har fire aggregat med en samlet installasjon på 72 MW. Blåfalli II har to trykkrør og deler av det eldste røret er smisveiset, og NVE har satt krav om at disse delene blir utskiftet innen 2012. Nå blir ikke det noe problem siden Blåfalli Vik etter planene skal settes i regulær produksjon i september 2006.

- Verket følger stort sett det som er standarddesign for et kraftverk i fjell som har en fallhøyde på mellom 300 og 400 meter, sier prosjektleder Dagfinn Vatne i Sunnhordland Kraftlag. Utbyggingen er det største investeringen i kraftlaget sin historie.

- Det er stramt opplegg for driving av tunneler og utsprenging av stasjonshallen, men vi tror at tidsfristene holder. Det mest kritiske er å få stasjonshallen ferdig utsprengt før årsskiftet, sier byggeleder Jan Ove Sæd.

Todelt

Entreprisen på fjell- og betongarbeidet er delt i to entrepriser. Den ene går på utsprengingen og betongarbeid av kraftstasjonshallen, adkomst-, tilløps- og avløpstunnel. Tilløpet med et kombinert bekkeinntak og svingetunnel skal være ferdig i første kvartal neste år.

Andre entreprisen er en 3 km lang tunnel inn til inntaksmagasinet i Fjellhaugvatn fra bekkeinntaket. Scandinavian Rock Group (SRG) fikk begge kontraktene. - Det er slett ingen ulempe at samme entreprenør fikk begge to, sier Sæd.

Tilløpet har en lengde på 1800 meter og et tverrsnitt på 60 kvadratmeter. - I alt er det 4038 meter fra inntaket i Fjellhaugvatnet og ned til kraftstasjonen, presiserer byggstudent NTNU Andreas Lokna, som har sommerjobb på anlegget, en jobb han trives svært godt med.

Så langt har arbeidene gått uten noen overraskelser. Det er også foretatt en del undersøkelser for å sikre fjellkvaliteten for stasjonshallen og trykksjakta. Det er blant annet gjort spenningsmålinger for å se at fjellet har nok spenninger til å tåle vanntrykket mellom konuspunktet mellom tilløpet og selve trykksjakta, som skal stålfores.

I alt skal det sprenges ut 400 - 500.000 kubikkmeter fjell. En del av massene går rett i sjøen like utenfor adkomsttunnelen for å utvide en molo for småbåter. Det er også gjort avtale med kommunen at 80.000 kubikkmeter skal brukes til allmennyttige formål, først og fremst til forbedring av veien som går mot Rosendal.

Masser fra inntakstunnelen skal plasseres i tipp like ved der rørgaten til Blåfalli II begynner. Her blir det et tverrslag inn til inntakstunnelen.

Nytt kjøremønster

Blåfalli II har vært en flaskehals i dagens kjøring av verkene i vassdraget. På grunn av den begrensede maskininstallasjonen, går verket mer elelr mindre kontinuerlig.

- Med øket kapasitet får vi et helt annet kjøremønster og kan ta ut mer kraft når den blir bedre betalt. Dette kjøremønsteret har vi også tatt med i kravspesifikasjonen til våre leverandører, sier Sæd.

Vannveien for Blåfalli Vik er dimensjonert for 70 kubikkmeter vann i sekundet. GE Hydro skal levere Fancis-turbinen og generator. Aggregatet skal være ett av de største som leveres til et norsk vannkraftverk siden Svartisen-utbyggingen på 90-tallet.

ABB har fått oppdraget med å levere elektroinstallasjonene, som omfatter blant annet komplett apparat-, kontroll og kabelanlegg. Kraftverket vil få et kontrollsystem der overvåkning både fra lokalt skjermsystem i kraftverket og fra driftssentralen til Sunnhordland Kraftlag på Stord.

Kontrollsystemet er basert på ABBs Industrial IT-konsept og innebærer utstrakt bruk av fiberkommunikasjon mot distribuerte kontrollenheter for styring og overvåkning. Dette er samme systemteknologi som ABB benytter for leveranser til offshore- og industrisektoren.

På konsulentsiden har også Sunnhordland Kraftlag valgt å dele arbeidet i to. Det medførte at NVK Multiconsult hadde første del av arbeidet, mens Sweco Grøner har konsulentarbeidet under byggingen. - De vil da følge oss til anlegget er ferdig, sier Sæd.

Han synes at det ikke er noe dramatikk å bytte konsulenter underveis. - Det kan egentlig være godt å få nye øyne på saker og ting, men noen store omveltninger har det ikke vært. Kun noen detaljer som er justert, legger han til.

Prosjekthotell

Alle tegninger og dokumenter i forbindelse med byggeprosjektet legges inn i et såkalt prosjekthotell. Her kan alle som er involvert i prosjektet legge inn og hente ut tegninger og dokumenter.

Det er første gang Sunnhordland Kraftlag bruker dette i forbindelse med et anlegg.

- Uten tvil fungerer dette meget bra og det betyr at det ikke flyter så mye papirer rundt omkring. Dessuten er det enklere å distribuere oppdatert informasjon til de involverte i prosjektet, sier Sæd.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.