Øker forskningsfondet

  • Samfunn

I revidert nasjonalbudsjett fastholder regjerinegn at styrking av langsiktig, grunnleggende forskning er en hovedprioritering.

Kapitalen i Forskningsfondet foreslås økt med 800 mill. kroner fra 1. juli 2003.

Med dagens rentenivå vil dette øke bevilgningene til langsiktig, grunnleggende forskning med drøyt 20 mill. kroner i 2004 og 40 mill. kroner i 2005.

Samlet avkastning fra Forskningsfondet vil i 2004 utgjøre om lag 1,9 mrd. kroner. Samlet fondskapital blir 30,8 mrd. kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå