NYHETER

Øker farten i vegutbyggingen

Den påtroppende regjeringen vil ha fart på vegbyggingen i Norge.  Dessuten vil de at nye motorveger dimensjoneres for hastigheter på 130 km/t.

Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen da regjeringserklæringen ble presentert å pressekonferansen mandag kveld. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen da regjeringserklæringen ble presentert å pressekonferansen mandag kveld. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix Bilde: Grøtt, Vegard
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2013 - 09:30

Effektive, sikre og miljøvennlige veger er helt avgjørende for å dekke innbyggernes behov og styrke næringslivets konkurranseevne, heter det i regjeringserklæringen som Høyre og Fremskrittspartiet la fram i går. 

Den påtroppende regjeringen vil ha en kraftig utbygging av det norske riksvegnettet er en god investering i Norges fremtidige konkurransekraft. På lang sikt har ikke Norge råd til å la være å investere for fremtiden, mener de.

Regjeringen vil investere i det norske vegnettet, og særlig i de mest lønnsomme hovedvegprosjektene som knytter Norge sammen og i veger som utvider bo- og arbeidsmarkedsregioner. Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Men fortsatt skal nullvisjonen ligge til grunn for arbeidet med å redusere dødsulykker og hardt skadde i trafikken.

 

Her er de viktigste tiltakene for å øke vegbyggingen de neste fire årene:

 

 • Redusere bompengeandelen i nye prosjekter. Reduksjonen omfatter i hovedsak ikke bypakker og fergeavløsningsprosjekter.
 • At små vegprosjekter som ikke er knyttet til eksisterende veipakker, og som har en uforholdsmessig høy innkrevingskostnad, som hovedregel ikke skal ha bompengefinansiering.
 • Åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges
 • Gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning.
 • Videreføre rammen i rentekompensasjonsordningen for fylkesveger.
 • Ikke redusere ambisjonene for investering i veg eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen.
 • Etablere et uavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet knyttet til tettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innen transportsektoren.
 • Bruke offentlig-privat samarbeid for å bygge ut flere døgnhvileplasser, og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny veg
 • Ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveger dimensjoneres til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.
 • Endre vegnormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveger senkes.
 • Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner.
 • Etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak, blant annet for skoleveier.
 • Begrense bruken av streknings-ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert.
 • Gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekter.
 • Utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesveg i form av minstestandarder.
 • Utarbeide en nasjonal motorvegplan.
 • Sørge for jevnlig måling av brukertilfredsheten med riks- og fylkesvegnettet.
 • Tillate bruk av Segway
 • Utvide fergeavløsningsordningen på riksveger.
 • Øremerke deler av årsavgiften til det nye vegselskapet.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.