Økende technetium-konsentrasjon

Astrid Liland ved Statens Strålevern opplyser at de økete utslippene av blant annet technetium-99 (Tc-99) skyldes to renseanlegg som ble startet allerede i midten av 1994 i Sellafield.

Britene reduserte utslippene av americum og plutonium, men Tc-99-utslippene økte i 1994 og-95. Disse utslippene har siden gått nedover, men de har ført til økning av Tc-99 i tang og sjøvann.

Konsentrasjonene i fisk og skalldyr er svært lave. Sjømatmarkedene ute i verden er likevel meget følsomme. Derfor bekymrer den norske eksportnæringen seg over disse utslippene, selv om de er små og ikke har noen helsemessige konsekvenser for befolkningen.

Les mer om: