Økende technetium-konsentrasjon

  • energi

Astrid Liland ved Statens Strålevern opplyser at de økete utslippene av blant annet technetium-99 (Tc-99) skyldes to renseanlegg som ble startet allerede i midten av 1994 i Sellafield.

Britene reduserte utslippene av americum og plutonium, men Tc-99-utslippene økte i 1994 og-95. Disse utslippene har siden gått nedover, men de har ført til økning av Tc-99 i tang og sjøvann.

Konsentrasjonene i fisk og skalldyr er svært lave. Sjømatmarkedene ute i verden er likevel meget følsomme. Derfor bekymrer den norske eksportnæringen seg over disse utslippene, selv om de er små og ikke har noen helsemessige konsekvenser for befolkningen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå