OFV: Her er vei-kravene til den nye Regjeringen

Allerede før den nye Regjeringen er på plass, har Opplysningsrådet for veitrafikken  tydelige forventninger til hva den skal levere i veipolitikken.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken
Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken Foto: John Trygve Tollefsen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. sep. 2021 - 10:28

– Utbyggingen av det norske veinettet har ikke gitt alle veibrukere over hele landet en effektiv og trygg veitransport, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken Øyvind Solberg Thorsen.

Dessuten mener OFV at det kreves et krafttak i årene som kommer for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet.

Her er OFVs viktigste forventninger:


1. Ta vare på de veiene vi har

 • Stortingets enighet om nasjonal kartlegging av etterslepet på statlig og fylkeskommunalt veinett må følges opp
 • Fylkesveinettet må få en klar plass i nasjonal transportplan gjennom en forutsigbar og
  målrettet tilskuddsordning
 • Veibrukere kjenner ikke fylkesgrenser – det må sikres at drift og vedlikehold har lik standard på tvers av ulike veieiere.

2. Bygg hovedveinettet

 • Gode og effektive veier binder landet sammen. Derfor må prosjekter som binder landsdeler bedre sammen prioriteres
 • Store veiprosjekt skal ha eget klimagassbudsjett, og det skal være klimakrav i kontraktene


3. Trafikksikre veier

 • Veiene i Norge skal være trafikksikre, tilgivende og bidra til at skadeomfanget ved ulykker minimeres. Nullvisjonen skal nås. Mange dør og blir skadet i trafikkulykker
 • Fylkesveier har vesentlig større ulykkesrisiko enn riksveier. Alle riksveier og viktige fylkesveier skal ha gul midtlinje, god dekkekvalitet og være sikret for ras/skred.

4. Samfunnssikkerhet og ladeinfrastruktur

 • En helhetlig plan for utbygging av infrastruktur for lading og alternative drivstoff må komme på plass.
 • Planen må ta opp i seg et bredt spekter av tema. Brukervennlighet, betalingsløsninger,
  komfort og tariffstruktur for å sikre at det er lønnsomt å utvikle ladeinfrastruktur i
  distriktene.
 • Det må gjøres en grundig analyse av samfunnssikkerhet etter hvert som samfunnet i stor grad baserer kjøretøyparken på elektrisk fremdrift.


5. Biler i byer

 • Nullvekstmålet og finansieringsordninger for bymiljøavtalene er i motstrid og må
  gjennomgås. Drift av kollektivtrafikken kan ikke dekkes av bilistene gjennom bomringene, men over kommunale budsjetter
 • Ringveier i kombinasjon med gode kollektiv-løsninger i byene må prioriteres.
 • Støy, svevestøv og utslipp bør reduseres. Det må derfor sikres tilstrekkelig med
  parkeringsplasser i randsonen av byene.

- Vi gleder oss til å følge den nye regjeringens samferdselspolitikk, og forventer gjennomslag for flere av våre saker, sier Solberg Thorsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.