KRAFT

- Offshore vind verre enn seismikk

- ALLE PARTER SKAL INVOLVERES: Olje- og energiminister Åslaug Haga beroliget Fiskarlagets leder Reidar Nilsen (t.h.) med at fiskerinæringen skal få si sitt i arbeidet med offshore vindparker.
- ALLE PARTER SKAL INVOLVERES: Olje- og energiminister Åslaug Haga beroliget Fiskarlagets leder Reidar Nilsen (t.h.) med at fiskerinæringen skal få si sitt i arbeidet med offshore vindparker. Bilde: Jannicke Nilsen
Jannicke Nilsen
13. feb. 2008 - 15:50

Det er ikke bare "cowboytendenser" fra seismikkfartøy på norske fiskefelt som får fiskerinæringen til å se rødt.

Olje- og energiminister Åslaug Hagas uttalte drøm uttalte om at Norge skal bli en ledende nasjon på fornybar energi ved hjelp av offshore vindkraftparker, har provosert lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, i lang tid.

- Overser problemene

I dag møtte sjefen i Fiskarlaget Haga for å diskutere problemene fiskerinæringen møter til havs, både når det kommer til de eskalerende konfliktene mellom fiskere og seismikkfartøy som opererer langs norskekysten, konsesjonsrunder og offshore vindmøller.

- Vi er bekymret over at alle, også politikerne, nå synes å mene at løsningen på CO2-problemet ligger til havs. Så lenge vindmøllene er ute av syne, så er det plutselig ikke noe problem. Man overser problemene dagens vindmøller allerede volder fuglelivet på land, sier Nilsen.

- Uaktuelt på fiskebanker

Nilsen sier det er uaktuelt for Fiskarlaget å akseptere plassering av offshore vindturbiner på fiskebanker. Slike grunne havområder er ofte gyteområder for fisk, men også naturlig attraktive for energiselskap som leter etter optimal plassering for vindturbiner til havs.

- Vi ser motstridende interesser som kan bety store problemer for fiskerinæringen. Problemene kan bli større enn seismikkaktiviteten langs norskekysten i dag, frykter Nilsen.

Forstår uro

Åslaug Haga har forståelse for bekymringen fra fiskerinæringen. En av konklusjonene etter møtet var at de nå skal møtes minst to ganger i året for å diskutere utfordringer og løsninger.

- Jeg forstår den uroen som folk som har sitt virke til havs opplever rundt dette. Jeg er opptatt av at selv om offshore vindparker ligger et godt stykke fram i tid, er det viktig å involvere alle berørte parter tidlig i arbeidet med planene. Også fiskerinæringen skal være med å legge premisser for det juridiske og operasjonelle rammeverket vi må få på plass i forhold til etablering av vindparker til havs, sier Haga.

Større konflikt

Konflikten mellom fiskere og seismikkfartøy er trappet opp de siste årene. Fiskernes misnøye har steget proporsjonalt med at aktiviteten har økt. Konfliktene mellom seismikkfartøy og fiskenæringen har tatt seg så opp at Nordland Fylkes Fiskarlag på et tidspunkt foreslo å fysisk hindre fartøyene å drive aktivitet.

Før jul ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet som skal utrede problemene og komme med sine konklusjoner i april.

Kjøreregler og straff

- Vi er glade for at Oljedirektoratet endelig har tatt innover seg at aktiviteten er et problem. Nå skal arbeidsgruppen klargjøre kjøreregler for seismikkaktiviteten, samt ta opp mulighetene for å straffe fartøy som ikke følger kjørereglene. Dette er det ingen praksis for i dag, sier Nilsen.

Et av ankepunktene fra fiskerinæringen er at seismikkfartøy ofte får utvidet sin "skyteperiode" uten formell søknad, slik at det blir vanskelig for fiskerne å planlegge turer der hvor seismiske aktiviteter foregår.

- Seismikkfartøyene skremmer bort fisken helt opp i 35 nautiske mil fra skytingen. Fiskerne vet at det ikke er noe poeng i å fiske i et område før det har gått en uke etter avsluttet aktivitet, og inntektstapet blir enda større og mer uforutsigbart når seismikkfartøyene får utvidet sin skyteperiode gjentatte ganger, sier Nilsen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.