KRAFT

Offshore vind: – Kostnadene må ned

Havvind. Lillgrund Sverige vindpark Vattenfall 100 MW bunnfaste vindmøller
Havvind. Lillgrund Sverige vindpark Vattenfall 100 MW bunnfaste vindmøllerBilde: Kjetil Malkenes Hovland

Elly Karlsen

 • Utdannelse: Dr. grad i kjemisk fysikk fra Stockholm Universitet.
 • Stilling: Teknologirådgiver, offshore vind i Statoil.
 • Bakgrunn:
  Forsker i Norsk Hydro i perioden 1995-2003.
  Startet karriere innen fornybar energi i 2003 i Hydro. Diverse prosjekter.
  Har siden fusjonen i 2007 jobbet med offshore vindkraft prosjekter.
  Har teknologikoordineringsansvar i vind forretningsområdet og da med spesielt fokus på Dogger Bank.
  Sitter i styringsgruppen for programmet Offshore Wind Accelerator (OWA) i regi av Carbon Trust.


Karlsen har de siste sju årene jobbet med fornybar energi. Først i Hydro, senere i Statoil. Nå er det Dogger Bank som står i fokus.

Statoil og Statkraft har gjennom konsortiet Forewind fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Dogger Bank, som er den største sonen som er tildelt i den tredje lisensrunden for utbygging av havvindparker i Storbritannia.

Som lisensinnehaver har Forewind startet kartlegging, vurdering og planleggingen som kreves for godkjenningsprosessen.

– Sammenlignet med de andre områdene ligger Dogger Bank lengre fra land og har dypere vann enn der det bygges i dag. Vindforholdene er bedre, men forholdene er også tøffere, forteller Karlsen.Lønnsomhetskrav

Målet er å utvikle 9 GW på Dogger Bank. Investeringsbeslutningen skal fattes i 2014.

– Det ligger ingen forpliktelser i det. Her gjelder vanlige krav om lønnsomhet. Dette er et storslått prosjekt og vi må få ned kostnadene innenfor offshore vind. Teknologien må tilpasses forholdene, sier hun.Sunnere konkurranse

Karlsen viser frem en presentasjon i power point. Her står utfordringene på rekke og rad.

– Vi trenger flere leverandører og et mye sunnere konkurransebilde. I dag dominerer Siemens og Vestas markedet i leveranse av vindturbiner. Vi må få inn flere aktører, sier teknologirådgiveren, som mener at er en mulighet for norske aktører.

– Vind er et formidabelt marked. Uavhengig av hva som skjer i Norge, er dette en unik mulighet for norske leverandører til å posisjonere seg. Den norske maritime næringen burde virkelig kunne konkurrere på dette området.Større turbiner

For teknologien må utvikles:

–Turbinene må bli større og lettere, da vil også kostnadene gå ned. I dag har vi turbiner som er bygd for land og som er tilpasset offshore. Vi trenger turbiner som er spesialdesignet, sier Karlsen, og trekker frem GEs kjøp av ScanWinds girløse teknologi.

– ScanWind har kastet ut girboksen. Det samme gjør nå Siemens.

Statoil tester nå ut Siemens nye 3 MW girløse vindturbin i Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune i Finnmark.

– Vi mener at hvis den vil fungere der, så vil den også fungere offshore. Vi trenger tøffe forhold for å kvalifisere ny teknologi. Vi vil gjerne gjøre det samme med GEs teknologi, forsikrer Karlsen.Nye fundament

Statoil ser også på nye fundamentløsninger og metoder for å installere disse.

– På Dogger Bank vil vi trenge andre fundamentløsninger enn monopæler som brukes for det meste i dag. Turbinene vil være større, havet noe dypere og bølgeforholdene tøffere, sier Karlsen, som fortsetter:

– Effektiv transport og installasjonsløsninger vil også være svært viktige med tanke på de store parkene som planlegges og hvor langt disse parkene vil være fra land

Karlsen forteller at Statoil vurderer fem nye fundamentløsninger.

De er resultatet av en konkurranse i regi av The Carbon Trust.

– Disse fundamentene er lovende, sier Karlsen, og roser det industrielle samarbeidet Carbon Trust’s Offshore Wind Accelerator som Statoil er en del av.

– Dette er et teknologisamarbeid for å jobbe frem nye løsninger, for vår del dreier det seg om Dogger Bank. Å finne sikre og kostnadseffektive løsninger er driveren for hele samarbeidet.– Må tenke nytt

Nylig lyste The Carbon Trust ut en ny konkurranse for nye drift- og vedlikeholdsløsninger innen offshore vind. Målet er å finne gode løsninger for hvordan man kan frakte servicepersonell og utstyr trygt ut til vindturbiner.

– Det er snakk om å operere i områder med tøffe vær- og vindforhold. Vi må tenke annerledes for å få ned kostnadene og samtidig ivareta sikkerheten for drift og vedlikehold, sier Karlsen.

Hun tror at det vil bli nødvendig å tenke samarbeid på dette området:

–Vi må tenke nytt for å få ned kostnadene. Kanskje kan vi dele servicefartøyer eller kjøpe oss inn i en pool med reservedeler, spør hun.Nettløsninger

Nett er også et område hvor det må gjøres noen grep, mener teknologirådgiveren.

– Framtidens vindparker vil kreve HVDC VSC-teknologi for overføring av strøm til land, men dagens teknologi er begrenset til 320 kV. Erfaring så langt er effekt opp til 350 MW. Men her vil det heldigvis snart bli bygd overføringsløsning for høyere effekt som vi kan høste erfaring fra, sier hun.

Statoil er også opptatt av at vindprognosene må bli bedre.

– Ser en på det store volumet av vindkraft som er i ferd med å komme på nett i Europa, så vil kravet til mer nøyaktig innmelding bli større. Vind er av natur mer variabel, og større usikkerhet kan være en utfordring for strømprodusenter. Her vil det være viktig å maksimalisere verdier gjennom bedre produksjonsplanlegging, nominering og handel. Vi som operatør er derfor opptatt av gode prognosemodeller på produksjon. De må bli bedre.Kort tid

– Er det realistisk å få alt dette på plass til 2014?

– Det er kort tid til 2014, men vi jobber heldigvis ikke alene med dette. Vi ser både utfordringer og muligheter. Alt vil ikke bli bygget i 2014 eller i 2015. Dette er en trinnvis prosess, som vil ta flere år.

– Prisutviklingen har de siste årene gått feil vei, er det realistisk å få kuttet kostnadene tilstrekkelig?

– Vi har en stegvis tilnærming til dette. Vi må se en kostnadsreduksjon for å ta en investeringsbeslutning. Hele bransjen vil bli mindre avhengige av subsidier og det er sterke drivere bak offshore vind, sier Karlsen, og viser til alt som planlegges i Storbritannia.– Et pionérprosjekt

– Statoil har blitt beskyldt for å ha en halvhjertet satsing på fornybar energi. Hva er din kommentar til det?

– Det kommer an på hva man mener med full satsing. Ta bare Sheringham Shoal som er en ganske stor investering. Vi skal også bygge opp en organisasjon internt og det tror vi er fornuftig å gjøre stegvis. Dette er et pionérområde.

– Hva synes du om Norges manglende vindkraftsatsing?

– Det vil jeg ikke mene for mye om da det er en politisk betent sak. Tidsperspektivet er et annet i Norge enn det vi ser andre steder i Europa. Men norske leverandører kan ikke sitte å vente på at det skjer noe på hjemmemarkedet. Det er viktig å posisjonere seg i Europa. Vindkrafttoget går nå.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.