PRODUKTNYHETER

Office-pakke for arkitekter

Arkitekter som bruker programvare fra Autodesk, har to muligheter, enten bruk av AutoCAD eller Architectural Desktop (ADT) som plattform. ADT, som kom for to år siden, støtter bruk av objektteknologi, som igjen muliggjør direkte konstruksjon av bygningsdeler som vegger, vinduer og søyler.

I Point-produktene ble denne teknikken allerede for seks år siden tatt i bruk med alle de fordelene dette gir for effektiv prosjektering. Ved lanseringen av Point Office har man prøvd å forenkle valget for brukerne om hvilket av disse objektmodellene som skal benyttes.

Brukes AutoCAD som plattform, lastes objektmodellen til Point ned på maskinen. Har man derimot ADT som plattform, benyttes objektmodellen til ADT. En kombinasjon av disse objektmodeller er uheldig, da det kan føre til en uoversiktlig bruk av bygningsdeler i tegningen.

- Cadpoint har uttalt at de på sikt vil basere alle sine verktøy på objektmodellen i ADT. Det er derfor viktig at alt man produserer av tegninger og modeller i dag, senere kan konverteres til fremtidige objektmodeller og bygningsdeler, forklarer daglig leder Rolf Kjærnsli i Cad Quality. I Office-pakken finnes det et program for konvertering av Point-objekter til ADT-objektet. På denne måten unngås tap av data ved overgang fra AutoCAD til ADT som plattform.

I Office-pakken finnes en arealdatabase som integreres med DAK-filene ved at informasjon om arealene og deres bruk knyttes mot det fysiske arealet på tegningen. Databasen benyttes i dag av mange store og små eiendomsforvaltere som har sett nytteverdien av den digitale tegningproduksjonen som utføres i dagens arkitektmiljø. Nå gjøres dette verktøyet tilgjengelig for arkitekter uten noen ekstrakostnader.

Les mer om: