OLJE OG GASS

Offentliggjør peak oil-rapport

MODNE OMRÅDER: Dette er Statfjord A i Nordsjøen, et område hvor oljeproduksjonen går ned. Britiske myndigheter har sett på faren for en global peak oil og følgene for britisk økonomi, og skriver at en oljetopp før 2015 kan gi sosial uro. Først nå er rapporten fra 2007 offentliggjort.
MODNE OMRÅDER: Dette er Statfjord A i Nordsjøen, et område hvor oljeproduksjonen går ned. Britiske myndigheter har sett på faren for en global peak oil og følgene for britisk økonomi, og skriver at en oljetopp før 2015 kan gi sosial uro. Først nå er rapporten fra 2007 offentliggjort. Bilde: Statoil
Kjetil Malkenes Hovland
16. juni 2011 - 15:34

Peak oil vil gjøre olje for dyrt for noen forbrukere og kan føre til sosial uro, ifølge det britiske energidepartementet.

Etter innsynskrav har det britiske energidepartementet offentliggjort en hittil ukjent rapport om peak oil, skriver avisen The Guardian.

Studien ble gjennomført i 2007 av Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR): presentasjon av rapporten (ppt)

Les også: – Mangler to millioner fat om dagen

«Negativt for økonomien»

De britiske byråkratene har gått gjennom tilgjengelig litteratur om peak oil, intervjuet en rekke eksperter og aktører, hatt flere workshops om tilbud og etterspørsel i oljemarkedet og om hva peak oil vil få å si for pris, etterspørsel, produksjon, teknologiutvikling, brutto nasjonalprodukt og sikkerhet.

Rapporten sier at «hvis peak oil skjer før 2015 vil dette ha betydelige negative økonomiske konsekvenser for noen av de viktigste importørene av britiske varer og tjenester, noe som vil få en negativ effekt på Storbritannias økonomi på lang sikt.»

Likevel er Storbritannia mer immun mot nye oljekriser enn mange andre land, ifølge byråkratene.

Pengefondet: <br/> Ikke nok olje

Senest i 2025

I rapporten er det skissert tre ulike scenarier, en veldig tidlig peak oil som skjer før 2010, en tidlig peak før 2015 og en peak oil på mellomlang sikt, det vil si 2025. Det er også et scenario med en sen peak oil sent i 2030-årene.

 • For at peaken skal skje før 2010 må oljeetterspørselen øke med mer enn 2,2 prosent i året. Produksjonen av råolje øker ikke over dagens nivå, og kutt i forbruket i enkelte sektorer kompenseres av økt forbruk til transport.
 • For en peak før 2015 må etterspørselen øke med 2,2 prosent i året, ifølge rapporten: Opec har som strategi å holde prisene høye og investerer lite, men forbruket holder seg likevel høyt. Og oljeproduserende land begrenser internasjonale oljeselskapers tilgang til reservene sine, eller mangler ekspertise til å utvikle modne felter og bygge ut nye.
 • For en peak rundt 2025 må det være medium til høy etterspørsel som vokser saktere etter 2015 på grunn av klimapolitikk og høye energiprisen. Høy etterspørsel fører til økt leting og utvikling, og produksjonen vokser de neste 15 årene. Etter 2025 møter tilbudet likevel ikke lenger etterspørselen.
 • Dersom verden skal møte peak oil først i slutten av 2030-årene må den økonomiske veksten falle samtidig som etterspørselen etter olje faller på grunn av strengere klimakrav. I tillegg må uroen i Mena-regionen avta og Opec øke sine investeringer. Det investeres også i andre energikilder. I dette scenariet holder oljeprisen seg på rundt 60 dollar fatet.

Verdens raskeste oljefall

Hva kan britene gjøre?

Den britiske rapporten lister opp en rekke handlinger som landets regjering kan gjøre for å motvirke oljemangel:

 • Legge press på rike land til å investere mer i produksjon
 • Fjerne hindringer mot å investere i økt produksjon
 • Gjøre det mer attraktivt å bore i modne områder, spesielt på den britiske sokkelen
 • Forsøke å åpne internasjonale markeder mer
 • Legge press på fremvoksende økonomier for å energieffektivisere mer
 • Presse på for mer fornybar energi i ressursrike land

Rapporten konkluderer også med at den britiske regjeringen ikke på egen hånd kan gjøre noe med de globale konsekvensene av at oljeproduksjonen når toppen. Alt de kan gjøre er å forberede sin egen befolkning på at det kan bli energiknapphet, med høyere og mer svingende oljepriser som resultat.

– Saudi-Arabia kan bli nettoimportør i 2037

Omstilling tar tid

Rapporten sier også at «alternative teknologier til olje vil ta lang tid å utvikle og ta i bruk i stor skala,» og at risikoen for sterkt svingende oljepriser «gir enda en grunn til å fortsette en politikk som reduserer CO2-utslippene fra transportsektoren.»

I og med at det kan ta flere tiår å omstille seg bort fra oljeavhengigheten, en potensielt smertefull fase, er det viktig å utforske dette temaet i forbindelse med behandlingen av langsiktige risikoer for regjeringen, står det i rapporten.

Det er luftfarten og veitrafikken som vil være mest utsatt dersom oljeproduksjonen ikke lenger klarer å møte etterspørselen over tid.

Støtter peak oil-rapport

Bad om innspill

Den britiske regjeringen har den siste tiden blitt mer opptatt av årsakene til de høye oljeprisene. Regjeringens energirådgiver David MacKay har bedt om innspill fra ulike aktører om hva de tror om nivået på oljeprisene fremover.

Nå viser det seg at det har vært gjort mer omfattende vurderinger av peak oil i departementet enn tidligere antatt. Konklusjonen i rapporten er at peak oil kommer, men at det er umulig å fastslå når det skjer.

I likhet med Det internasjonale energibyrået slår britiske byråkrater fast at størsteparten av dagens produserende felter er modne, og at det er flaskehalser for å få på plass nok produksjon til å møte den globale etterspørselen etter olje. Også finanskrisen og geopolitiske utfordringer kan bidra til å gjøre dette vanskelig.

Det var studenten Lionel Badal som fikk offentliggjort rapporten, etter at han kom med et innsynskrav etter loven om Freedom of Information.

Britene lager oljekrise-plan

Mulige tiltak

Rapporten skisserer opp flere tiltak som kan hjelpe britene å gjøre det lettere å takle en global peak oil:

 • Investeringer i alternativ teknologi og fornybart drivstoff som elektrisitet og biodrivstoff til transport og oppvarming
 • Lovverk som gir høyere energieffektivitet, blant annet i biler
 • Jevnlig overvåkning og rapportering om energitilbud, etterspørsel, pris og markedsutvikling.
 • Maksimering av produksjonen i modne områder på britisk sokkel

IEA-sjef Nobuo Tanaka til TU i vår: – Oljeprisen vil bli høyere

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.