IKT

Offentlig kunnskapsbedrift

Administrerende direktør Paul Chaffey, Abelia.
Administrerende direktør Paul Chaffey, Abelia.

- Endelig en politiker som er opptatt av IKT og tør sette et så ambisiøst mål, sier han.

Suksessen med nettbank har gitt folk forventninger til hva det er mulig å få til i kontakten med det offentlige.

- Utfordringen er selvfølgelig sikkerhet, men folk er vant til at sikkerheten er høy i sin daglige kontakt med nettbanken, sier Chaffey.

Han tror ikke det er mulig å komme i mål med den personlige portalen innen tidsfrisen, men at det er mulig å bygge en forside som integrerer en del opplysninger og tjenester som allerede ligger i ulike offentlige databaser.

- Det er bra at prosjektet kobles mot individets behov og ikke bransjens behov for nye prosjekter, sier han.

Selv om det hittil har vært fokusert på de mulighetene som ligger i portalen, tror Chaffey det sikkert kommer motkrefter på banen når effektiviseringsgevinstene og omorganiseringene skal gjennomføres.

Han peker også på at rekkefølgen er riktig. Portalen må på plass først. Da vil det bli svært synlig hvem som ikke leverer tjenester og opplysninger til den.

- Vi skulle gjerne sett mer tvang på dette området, men i det offentlige er det oppmuntring og insentiver som gjelder. Slikt kan man ikke tillate seg i det private næringslivet.

Chaffey tror allikevel de ulike etatene vil følge etter. Det er tradisjon i Norge for at byråkratiet er lojalt.

Altinn som forbilde

Det nettbaserte informasjonssystemet Altinn - der norske bedrifter kan levere inn skjemaer elektronisk, kan danne grunnlaget for personlige portaler.

- Vi tror Altinn kan være et godt grunnlag å bygge videre på for å komme raskere i mål med Min Side, sier adm. direktør Erik Fossum i Brønnøysundregistrene.

Fra 11. mai av har Brønnøysundregistrene hatt ansvaret for tjenesten. Selv om Altinn i dag brukes av bedrifter, er systemet også beregnet på å håndtere individer.

Allerede neste år vil selvangivelsen være tilgjengelig på Internett. Da kan 2,5 millioner nordmenn levere elektronisk. På samme tid vil flyttemelding også bli tilgjengelig på nettet.

- Altinn er bygget for å håndtere sensitiv informasjon. Vi tror de samme sikkerhetsløsningene vil kunne benyttes i Min Side. Fossum påpeker at tjenesten videreutvikles for å bruke PKI på Smartkort. Kravspesifikasjonen skal være ferdig i oktober og prosjektet kan være klart neste sommer.

Fossum tror Min Side vil utvikle seg over flere år og at det neppe vil være lurt å starte med tilgang til opplysninger og tjenester som krever et svært høyt sikkerhetsnivå.

Ambisiøs og god

Planen om Min Side er både ambisiøs og god. Det mener adm. direktør i IT-selskapet Steria og leder av Den Norske Dataforening, Kjell Rusti.

Han roser Meyer for virkelig å få fart i omstillingsprosessen i det offentlige. Meyer viser en beslutningsorientering som vi ikke har vært forvent med hos politikere.

Rusti synes tidsplanen er vel ambisiøs. - Hvis alle offentlige data om den enkelte og all skriftlig interaksjon skal kunne fungere via portalen, vil dette neppe være klart 1. juli neste år. Rusti fremholder også at portalen kan bli et viktig verktøy til rasjonalisering slik at veksten i offentlige sektor kan bremses opp.

Datatilsynet på lag

Datatilsynet ønsker ikke å sette kjepper i hjulene for en personlig nettportal, men vil kontrollere at tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet for personopplysningene i løsningene, blir ivaretatt.

- I jakten på mest mulig åpenhet og effektivisering må det ikke være slik at personvernlovgivningen oppfattes som et problematisk hinder for en god løsning, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Ove Skåra.

Personvern handler om mer enn ren informasjonssikkerhet.

- Vi skal også også påse at helt grunnleggende og sentrale personvernhensyn blir ivaretatt. Beskyttelse av individet og den enkeltes rettssikkerhet ligger til grunn i personvernlovgivingen som også er basert på et EU-direktiv som Norge har forpliktet seg til å følge.

Skåra tror det kan være mulig å lage en løsning som ivaretar kravene til datasikkerheten rent teknisk, men mener ulike mennesker vil ha svært ulike forutsetninger for å bruke en slik personlig portal: Svært mange privatpersoner vil derfor ikke ha grunnlag for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet - i praksis.

Datatilsynet er nøytrale i forhold til kostnytte-effekten av en personlig portal.

Staten må også vurdere konsekvenser for blant annet den enkeltes rettssikkerhet.

- Jeg tror for eksempel ikke at folk flest har en forventning om at opplysninger som man gir fra seg om økonomiske forhold til en statlig etat, mer eller mindre også kan taes i bruk av en annen statsetat, eller av kommunen, sier Skåra.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.