OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)

OEE - ett rått verktøy

Vi har sagt det før, men gjentar det gjerne: et automatisk OEE-system er et rått verktøy for kontinuerlige forbedringer!

En OEE-datafangstløsning kan være et fabelaktig verktøy for kontinuerlige produksjonsforbedringer, men ressurser til oppfølging er vitalt.
En OEE-datafangstløsning kan være et fabelaktig verktøy for kontinuerlige produksjonsforbedringer, men ressurser til oppfølging er vitalt.

Nådeløst nøkkeltall

OEE står for Overall Equipment Effectiveness, et nøkkeltall som beskriver hvor godt en bedrift utnytter en maskin, en linje, produksjonscelle eller en hel fabrikk. Det er kort og godt produktet av:

  • Tilgjengelighet, en maskins opptid (%)
  • Ytelse vs designet maks (%)
  • Kvalitet, godkjente produkter (%)

Eksempel: Tilgjengeligheten er 90 % (10 % stopp), ytelsen 95 % og kvaliteten 97 % (3 % vrak), gir en OEE på 83 %. I nærheten av verdensklasse, som er 85 %. Vær oppmerksom på at OEE sjelder er direkte sammenlignbare.

Bedre TOY og rask ROI

Novotek har for eksempel levert over 40 OEE installasjoner i Norden og Be-Ne-Lux, basert på løsninger fra GE Fanuc Intelligent Platforms. Et eksempel er Gumlink (gumlink.com). Selskapet produserer over 40.000 tonn tyggegummi hvert år!

For å være konkurransedyktig, er de helt avhengig av en effektiv produksjon. De opplevde til tider problemer på mange av sine pakkelinjer. De manglet objektiv informasjon, i forhold til effektivitet, og besluttet å innføre et OEE system. Resultatene lot ikke vente på seg!

- Etter at vi innførte Proficy Efficiency (OEE) på våre pakkelinjer, har ytelsen økt med over 10 %! Dette har ført til økt effektivitet og kostnadsbesparelser, og har resultert i en ROI (Return On Investment) på under ett år, forteller Michael Jensen, prosjektleder hos Gumlink.

Det er ikke bare produksjonsledelsen som får glede av ekstremt presis informasjon i forhold til beslutningsstøtte. Også personellet i produksjonen får god tilbakemelding på deres innsats via OEE tall og visualiseringer, på hver linje. Dette har bidratt vesentlig til å heve motivasjonen.

Industriell IT fra A til Å

Artikkelserien ”Industriell IT fra A til Å” er utviklet i samarbeid med salgssjef Petter Bjerkeli hos Novotek AS. Han har mer enn 10 års erfaring med operatørsystemer for PC (HMI/SCADA), industriell IT og automatisering generelt.

Serien setter fokus på hvordan ulike systemer innenfor industriell IT kan benyttes for å hjelpe produksjonsbedrifter med å produsere på en mer effektiv måte.

Av Petter Bjerkeli, Novotek

Men opplæring, informasjon, motivasjon, analyse og ressurser, for å aksjonere på svakheter i rikets tilstand, er vitalt.

Det kalkulerte OEE-tallet viser hvor stor tapene, i produksjonen, er. Eller om vi snur på det, hvor stort forbedringspotensialet er. Kanskje det kan være en bedre motivasjon for investere i en OEE-datafangstløsning?

Kontinuerlige forbedringer

Det OEE derimot ikke forteller, er hvilke tap, eller hva som er årsakene til disse. Vi må drille ned detaljene; nedetid, vrak og ytelser. Et moderne OEE datafangstsystem kan raskt og effektivt registrere, akkumulere og presentere dette på ulike måter.

Når vi vet hva de største årsakene er, kan det settes i gang systematisk tiltak for å redusere dem. OEE systemet bidrar til å sette fokus på de tiltakene som gir størst effekt – plukk lavthengende frukt først. Dette er også grunnen til at investeringen ofte har rask tilbakebetalingstid. Men det er viktig å påpeke at OEE er et verktøy for kontinuerlig forbedring av produksjonen!

Ressurs for suksess

Om OEE skal bli en suksess, er følgende avgjørende:

  • Gode rutiner for bruk
  • Nok ressurser til bruk og oppfølging

Det er viktig at operatørene, eller de som skal registrere informasjon, har fått tilstrekkelig opplæring, om både hvorfor og hvordan. Dersom den registrerte informasjonen er feil, blir det hele verdiløst.

For det andre er det essensielt at informasjonen blir analysert, og at det aksjoneres på identifiserte prioriteringer. Om bedriften svikter i et av disse leddene, fås problemer med å høste av investeringen.

Manuelle feilkilder

Mange bedrifter gjør fortsatt manuelle OEE målinger. Tilnærmingen kan være grei for å få en pekepinn, men det mister som regel fort sin verdi. Utfordringen er at manuell måling er tidkrevende, og i mange tilfeller unøyaktig: Først registreres stopptider, vrak og årsaker (kanskje) på papir. Deretter ”dobbeltregistreres” dette gjerne i Excel, eller lignende verktøy, på slutten av skiftet, dagen, eller i verste fall i slutten av uken.

Her er det mange feilkilder, bevisste eller ubevisste. Resultatet er ofte at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok oppdatert, eller rett og slett gir et feilaktig bilde av virkeligheten.

De fleste innser at det er langt mer effektivt og trygt å benytte et moderne OEE datafangstsystem, som gjør at hele, eller deler av, registreringen kan gjøres automatisk. Veien dit er som regel ikke så lang, og fordelene kan være formidable. 

Kombinasjonsmålinger

Noe å tygge på? En automatisk OEE-datafangstløsning, hos danske Gumlink, gir skikkelige tall å tygge på.
Noe å tygge på? En automatisk OEE-datafangstløsning, hos danske Gumlink, gir skikkelige tall å tygge på.
 

Stopptider, vrak og ytelser kan som regel enkelt hentes automatisk fra ulike signaler i PLS-er og andre systemer. Litt avhengig av instrumentering og sensorer, kan mange av årsakene også hentes automatisk. I praksis er det ofte en kombinasjon som er det mest vanlige. Det viktigste er at registreringen gjøres på en rask og effektiv måte, og som i tillegg er tilpasset de som skal bruke systemet. Tiden skal jo benyttes til å produsere, ikke registrere!

Når det først skal registreres, kan det også være fornuftig å registrere for eksempel hvilken ordre, batch og lot, produkt, skift, etc. Mye av denne informasjonen kan også hentes automatisk. Poenget er selvfølgelig å få gjort mer interessante postanalyser, for eksempel om det er ekstra problemer med et bestemt produkt eller skift. En rekke interessante spørsmål kan besvares, og OEE-løsningen gir enda mer!

Mange norske bedrifter har ennå ikke investert i et moderne OEE system. Gode løsninger finnes. Utnytt dem!