OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten

OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten
KUNNE TAPT MILLIARDER: Hvis ikke Olje- og energidepartementet hadde latt Statoil ta mer kraft fra strømnettet på land til Troll A, kunne Norge tapt milliarder av kroner i gassinntekter. Bilde: Ole H Sommarset / Statoil

Troll A

  • Statoil vil bygge to nye 80 kV likestrømskabler til Troll A-plattformen, med kapasitet på 56 MW hver, i tillegg til ny likeretterstasjon.
  • Samtidig vil de bygge en 30 MW vekselstrømskabel med transformator og brytere på land.

Mongstad-Kollsnes

  • Mongstad – Kollsnes er planlagt som første ledd i etableringen av en ringforbindelse fra Modalen til Kollsnes, noe som vil gi en ytterligere forbedring av forsyningssikkerheten til Bergensområdet.
  • Den vil i tillegg ha en viktig funksjon for å sikre forsyningen både til den landbaserte og den offshorebaserte olje- og gassindustrien på Mongstad og Kollsnes.
  • Den legger samtidig til rette for en langsiktig overgang fra 300 kV til 420 kV spenningsnivå i regionen.
Olje- og energidepartementet (OED) ga i går Statoil konsesjon til å forsyne flere kompressorer på Troll A-plattformen i Nordsjøen med kraft fra land.

Plattformen har behov for økt krafttilførsel for å kompensere for trykkreduksjonen i reservoaret, slik at produksjonskapasiteten kan opprettholdes.

Les også: Troll trues av utsettelse

Trygg gassleverandør

Kablene skal strekkes fra Statoils anlegg på Kollsnes i Øygarden kommune og ut til plattformen.

«Troll-feltet er det største gassfeltet i Nordsjøen og viktig for Norges posisjon som en trygg leverandør av gass», skriver OED i en pressemelding.

Effektbehovet på Troll A vil ha en gradvis økning av forbruk fra 2015 på ca. 40 MW fram til 2018 da de nye anleggene forventes å være i full drift med et forbruk på over 100 MW.

Les også: Moe knuste batteridrømmen

Kritiske nettselskaper

Både Statnett og BKK Nett har vært svært kritiske til å koble på Troll A før den nye kraftledningen mellom Mongstad og Kollsnes er på plass.

Men den konsesjonen drøyer på grunn av uenighet om naturinngrepene linjen fører med seg. Det har blant annet vært strid om hvor ledningen skal gå og hvor mye av den som skal legges i kabel.

Direktoratet for naturforvaltning, som er underlagt Miljøverndepartementet og den verneivrige miljøvernministeren fra SV, Erik Solheim, har kommet med flere kritiske innspill.

Les også: NVE hører ikke på Statnett

Dårlig tid

I en e-post til NVE 24. januar opplyste BKK at en kontrakt med kabelleverandør bør inngås senest tredje kvartal 2011 for at linjen kan være i drift fra 1. januar 2015.

Krav om kabling på lengre strekninger vil imidlertid føre til forsinkelser i forventet framdrift.

Men på et møte 14. juni opplyste OED at de ikke ville gi noen endelig konsesjon før i 2012, ifølge BKK.

Les også:

RINGVEI: BKK ønsker en sterk ringvei for å sikre strømforsyningen i Bergensregionen.
RINGVEI: BKK ønsker en sterk ringvei for å sikre strømforsyningen i Bergensregionen. BKK

Sterke advarsler

Advarslene i høringsinnspillene fra Statnett og BKK nett var klare.

Statnett mente at “ytterligere forbruksøkning uten nødvendige nettforsterkninger ikke er forenlig med vårt mandat om å legge til rette for en sikker strømforsyning for de eksisterende strømforbrukerne i BKK-området”.

Selskapet mente at Kollsnes-Mongstad-Modalen-forbindelsen må på plass før det er forsvarlig å forsyne Troll A med ytterligere strømuttak fra land. Mongstad-Modalen ventes ifølge BKK Nett ikke å være ferdig før i 2016.

I sitt høringsinnspill slår BKK Nett fast at “inntil de omsøkte nettforsterkningene er realisert vil et slikt økt uttak forringe forsyningssikkerheten til de eksisterende kundene”.

Likevel sa OED i går ja til Statoils søknad. Alternativet, begrensninger på gasseksporten, kunne nemlig ført til at Norge hadde gått glipp av . Da er det bedre å tåle en noe svekket forsyningssikkerhet i strømnettet på land i en begrenset periode.

Burde unngås

For å sikre en akseptabel forsyningssikkerhet i området, pålegger OED Statoil vilkår for å knytte seg til nettet. Med systemvern og manuell utkobling har departementet landet på at Troll A kan knyttes til nettet som en midlertidig løsning frem til de nødvendige nettforsterkninger er gjennomført.

Denne løsningen er ikke uproblematisk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var kritisk i sin uttalelse til OED i januar.

«Dersom forbindelsene Sima—Samnanger og Mongstad—Kollsnes ikke er satt i drift innen forventet tidspunkt for forbruksøkningen på Troll A, vil det som en midlertidig løsning være mulig å benytte systemvern som sørger for at driften av nettet opprettholdes dersom det skulle oppstå problemer. En slik løsning vil medføre økte samfunnsmessige kostnader og bør unngås», skrev direktoratet.

Les mer om: