KRAFT

OED foretrekker Nordlink framfor NorGer

FORETREKKER STATNETT: Olje- og energidepartementet foretrekker å la Statnett bygge kabel til Tyskland framfor å la Agder Energi, Lyse og EGL få være med. Bildet er fra leggingen av NorNed-kabelen.
FORETREKKER STATNETT: Olje- og energidepartementet foretrekker å la Statnett bygge kabel til Tyskland framfor å la Agder Energi, Lyse og EGL få være med. Bildet er fra leggingen av NorNed-kabelen. Bilde: Statnett
Øyvind LieØyvind Lie
31. jan. 2011 - 15:56

Bittelille julaften sendte Eftas overvåkingsorgan ESA et brev til Olje- og energidepartementet (OED) med en rekke spørsmål om kabelplanene mellom Norge og Tyskland.

Bakgrunnen er at den tyske energiregulatoren Bundesnetzagentur i november innvilget NorGers søknad om unntak fra regler for inntektsregulering for den omsøkte kabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland. Unntaket gjør det mulig for NorGer å tjene penger på prisforskjellene mellom Norge og Tyskland.

Les også: Mindre kraftsløsing på NorNed

Kun plass til én

Nå er EU-kommisjonen i ferd med å behandle beslutningen, og kommisjonen har bedt ESA om å stille OED en rekke oppklarende spørsmål om prosjektet.

For det første vil ESA vite om det er plass til både Nordlink og NorGer prosjektet, begge på 1 400 MW. Det er Statnett som eier hele Nordlink-prosjektet. De eier nå også 50 prosent av NorGer, mens resten av prosjektet eies av Lyse, Agder Energi og det sveitsiske kraftselskapet EGL med like store andeler hver.

OED mener det kun er plass til ett av prosjektene på kort sikt, før 2020, noe også Statnett flere ganger har gitt uttrykk for.

Les også: Uavklart NorNed 2-eierskap

2018

OED skriver at Statnett for tiden holder på med et omfattende oppgraderingsarbeid på Sørlandet for å gjøre det mulig å bygge nye kabler til Danmark, Tyskland og Nederland. Det nødvendige arbeidet skal være ferdig innen 2018.

“Dermed, hvis enda en kabel på 1 400 MW skulle bli knyttet til systemet på Sørlandet, ville det trengs ytterligere investeringer i nettet. Slike investeringer er ikke en del av Statnetts plan for investeringer innen 2020, og vil ikke bli utført innenfor ledetiden for NorGer og/eller Nordlink-prosjektene”, skriver OED i brevet.

NorGer- og Nordlink-prosjektene har søkt om samme fysiske løsning på norsk side.

Statnett har laget flere studier av om det er fysisk mulig å bygge to 1 400 MW-forbindelser til Tyskland, og ifølge brevet kommer det enda en studie av dette, mot slutten av juni i år.

Les også: – Lønnsomme utenlandskabler

Foretrekker Statnett

Til slutt understreker OED, uten å ha blitt spurt om det, at den norske regjeringen foretrekker Statnetts løsning

“Norge planlegger store investeringer i nettet i årene som kommer, noe som ventelig vil øke nettariffene. Inntekter fra en regulert kabelforbindelse kan bidra til å redusere den finansielle byrden for nettkundene”, skriver OED.

En kommersiell kabel (merchant cable) som NorGer vil “først og fremst skape profitt for eierne av kabelen”, skriver OED, som samtidig understreker at det er viktig at selskaper som eier produksjonskapasitet (som Lyse og Agder Energi) ikke også eier overføringslinjer.

Også tidligere har energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) sagt at han foretrekker at Statnett bygger utenlandskablene.

Les også: Leverer to søknader

Alle får handle

En forutsetning for at Lyse, Agder Energi og EGL skal kunne bygge, er at de lar alle som vil kjøpe og selge strøm på kabelen. Det NorGer-eierne skal tjene penger på, er flaskehalsinntektene mellom Norge og Tyskland, altså på prisforskjellene mellom de to landene. For at kabelprosjektet skal være lønnsomt, må disse inntektene være større enn hele kostnaden ved å bygge kabelen.

NorGer-eierne har understreket at det er en risiko ved å bygge utenlandskabler, og at det derfor er rimelig at de får ta seg betalt.

Kostnaden ved kabelen er beregnet til 12 milliarder kroner, og kabelen skal etter planen være i drift mot slutten av 2015 eller i 2016. Men det er usikkerhet knyttet til både pris og dato for idriftsettelse, understreker NorGers informasjonsansvarlig Niklas Granlund.

Les også: Statnett overtar 50 prosent av NorGer

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.