NETTARKIV

OECD-test av studenter

OECD vil innføre omfattende undersøkelser av læringsutbyttet ved institusjoner for høyere utdanning. Nå skal studentene vise hva de faktisk har fått med seg. I 2000 ble den første OECD-initierte PISA-studien utført. Her ble 15-årige grunnskoleelever testet i kunnskaper i basisfagene lesing, naturfag og matematikk. De norske elevene kom dårlig ut, og siden har det bare gått nedover. I 2006 scoret norske elevar under OECD-gjennomsnittet i alle basisfagene. Nå vil OECD utvide omfanget av kunnskapsundersøkelsene til å også omfatte universiteter og høgskoler.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.