KRAFT

– Ødeleggende for markedet

UENIGE: - Flere priser vil på sikt føre til jevnere priser, sier utvalgsleder Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå. Dette synet støtter ikke Energi Norge.
UENIGE: - Flere priser vil på sikt føre til jevnere priser, sier utvalgsleder Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå. Dette synet støtter ikke Energi Norge. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
25. jan. 2011 - 14:53

Organisasjonen støtter i sitt høringssvar ikke Bye-utvalgets konklusjon om å dele Norge inn i ytterligere prisområder.

Nord Pool Spot slakter rapport

– Det kan godt være at dette er en teoretisk riktig løsning, men i forhold til markedet vil det være helt ødeleggende, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Hans Olav Ween.

I desember i fjor leverte det såkalte Bye-utvalget sin rapport om langsiktige tiltak for å bedre kraftsituasjonen. Utvalget foreslår en overgang til en mer detaljert områdeinndeling i soner eller noder, og mer informasjon på detaljnivå for å få til en effektiv konkurranse i marked.

Redusere likviditeten

Forslaget vil medføre redusert likviditet i de finansielle markedene, mener Energi Norge:

– Det gjør det vanskeligere å prissikre produksjon og forbruk. Å ha prisrisiko over tid er greit nok, hvis den er stabil over tid. Flere områder vil gjøre det vanskeligere å håndtere for aktørene, og vi frykter at det kan føre til at noen kaster inn håndkleet, sier Ween, som mener at Bye-utvalget ikke har tatt hensyn til denne problemstillingen.

Energi Norge mener også at presisjonen i forwardprisene vil bli dårligere og kvaliteten av vannverdiene og vannhusholdningen i norsk kraftproduksjon vil svekkes.

– Flere prisområder er en helt annen retning enn den resten av Europa går i. En slik løsning vil være det motsatte av utviklingen på kontinentet.

Utvikle nettet

Bransjeorganisasjonen mener at markedet i hovedsak funger bra, og skriver i sin høringsuttalelse at vi må forvente høye priser og store prisforskjeller i situasjoner med svært svekket kraftbalanse og svak overføringskapasitet.

– Vi mener at man må utvikle nettet og fjerne flaskehalsene, sier Ween.

– Nettkapasiteten bør utnyttes bedre

Energi Norge stiller også spørsmål ved dagens bruk av midlertidige prisområder for å løse problemer med lokal energiknapphet.

Organisasjonen mener at det bør skapes grunnlag for mest mulig stabile og enhetlige priser gjennom forbedringer i markedsorganiseringen og investeringer i nett og produksjon så langt som dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Alternativ

I sitt høringssvar presenterer Energi Norge følgende alternativ til utvalgets forslag om inndeling i flere prisområder:

  • Inndelingen i anmeldingsområder bør fra 2012 være fastsatt etter felles prinsipper i hele det nordiske systemet. En viss økning i antall anmeldingsområder, først og fremst utenom Norge, kan gi bedre muligheter for å fastsette kapasiteter mellom områdene bedre.
  • Antall prisområder, dvs. områder som alltid skal ha felles pris, reduseres ved at de omfatter flere anmeldingsområder, også på tvers av landegrensene. Reduksjon av antall prisområder i Norge er nødvendig for å sikre tilstrekkelig likviditet i den finansielle handelen for alle deler av markedet.
  • Ved endringer i prisområdene må aktørene varsles i god tid og samtidig gis tilstrekkelig informasjon til nødvendig omlegging av modellverktøy. Midlertidig energiknapphet bør fortrinnsvis håndteres gjennom motkjøp i kombinasjon med andre markedsmessige tiltak, for eksempel kjøp av tilbudsgarantier i døgnmarkedet fra forbrukere og fra kraftprodusenter som har mulighet til å lagre vann. Dette ville gi en sikrere virkning på forsyningen gjennom redusert forbruk, økt import til området og økt magasinering.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.