OD vil ha mer til oljeforskning

OD vil ha mer til oljeforskning
SAMARBEID: OD påpeker at et samarbeid mellom staten og aktørene på sokkelen kan bidra til å gjennomføre nødvendige pilotforsøk. - Vi må øke bevilgningen for å få til dette, sier oljedirektør Bente Nyland. Bilde: Anders J. Steensen

HARSTAD: – Vi må ha mer midler til petroleumsforskning. Det er helt nødvendig å komme opp med ny og forbedret teknologi for å sikre at verdiene på sokkelen kan tas ut. Det er meget viktig for å beholde kompetansen og en miljøvennlig utvinning av olje og gass på norsk sokkel, sier oljedirektør Bente Nyland til Teknisk Ukeblad.Skåret ned

Både Demo 2000 og Petromaks-programmene har fått lavere bevilgninger de siste årene enn det som er foreslått gjennom OG21 og lagt opp til i Stortingsmelding 38 (2003 – 2004) Om Petroleumsvirksomheten.

Her er det lagt opp til henholdsvis 600 millioner og 100 millioner kroner årlig. I statsbudsjettet for inneværende år er bevilgningene henholdsvis 450 og 40 millioner kroner.

Petromaks har lånt av Forskningsrådet for å kunne opprettholde planene, mens Demo ikke har midler til nye utlysninger.Viktig for å få ut ressursene

Ressursrapporten skriver at å satse på pilotprosjekter for kt utvinning er et prioritert område i OG21 arbeidet.

Det er særlig viktig med offentlige midler for å stimulere oljeselskapene til å ta risiko for å prøve ut ny teknologi. Både høye og lave oljepriser har lagt hindre i veien for å få gjennomført nødvendige pilotprosjekter, skriver OD.Må økes

– Vi har alltid prioritert oljeforskningen, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Han sier at skal norsk industri holde sitt forsprang må det settes av mer midler til oljeforskning.

– Vi har prioritert dette i alle de forslag vi har hatt til statsbudsjett i de siste årene.

Les mer om: