Nytt tvillingpar

  • naturvitenskap
Også ytterst i solsyetemetFunnet av HubbleForfatteren Knut Jørgen Ødegaard er forsker og stipendiat ved Astrofysisk Institutt i Oslo