Nytt tvillingpar

Også ytterst i solsyetemet

Funnet av Hubble

Forfatteren Knut Jørgen Ødegaard er forsker og stipendiat ved Astrofysisk Institutt i Oslo