ENERGI

Nytt system for fjernavlesing

Selskapet har i flrste omgang utviklet et system for fjernavlesing av forbruksmålere som skal testes i pilotdrift med en rekke nettselskaper til høsten. I løpet av neste år skal produktet kommersialiseres.

I juni inngikk WRS og Energy Market Systems AS avtale om fusjon, med WRS som det overtakende selskap. Fusjonen er en del av forberedelsene til kommersialisering av fjernavlesingssystemet til WRS.

Les mer om: