Nytt system for fjernavlesing

  • energi

Selskapet har i flrste omgang utviklet et system for fjernavlesing av forbruksmålere som skal testes i pilotdrift med en rekke nettselskaper til høsten. I løpet av neste år skal produktet kommersialiseres.

I juni inngikk WRS og Energy Market Systems AS avtale om fusjon, med WRS som det overtakende selskap. Fusjonen er en del av forberedelsene til kommersialisering av fjernavlesingssystemet til WRS.