ONS

Nytt slamsystem gir boremannskapene en bedre hverdag

Anders J. Steensen
15. aug. 2008 - 11:40

SANDNES: Dersom lokaliteten er proporsjonal med ambisjonene, er målet å bli Norges neste industrieventyr. For det er god plass ute i Fabrikkveien 22 i Sandnes, der selskapet Cubility har sete i lokalene til tidligere Øglands sykkelfabrikk.

– De var visstnok landets største montasjehaller da de ble bygget på 60-tallet, forteller administrerende direktør Rolf Thorkildsen i Cubility.

Selv om Cubility ikke vil klare å fylle all ledig plass i lokalene, har bedriften likevel et stort potensial med sitt system for boreslamsbehandling, Mudcube. Interessen fra bore- og oljeselskaper er i ferd med å eksplodere.

Årsaken er at systemet vil gi alle som er i kontakt med eller behandler boreslam en ny hverdag. Borte er vibrasjoner og støy. Systemet er lukket slik at avdamping av farlige kjemikalier unngås, og borekaksen er helt tørr etter behandlingen.

– En annen stor fordel er at forbruket av borevæske reduseres. Det betyr mindre forbruk av kjemikalier og færre skadelige utslipp, sier Thorkildsen.Lite nytt utstyr

Oljeindustrien er svært tradisjonsbundet. Her velges det sikre fremfor det usikre, og siden boreoperasjoner er kostbare, har det med visse unntak nesten ikke vært utviklet nytt utstyr de siste 50 årene. Norske regler har medført automatisert boredekk, hvor boredekksarbeiderne er erstattet av roboter.

Rørhåndteringen er også automatisert. Men lite eller ingenting er gjort med slambehandlingen, bortsett fra å gå fra likestrøm til vekselstrøm for de elektriske motorene.

Unntaket er National Oilwell Varco (tidligere Hitec) som for seks år siden introduserte en ny boreslamspumpe som kunne erstatte pumper konstruert på 1930-tallet.

– De nesten antikvariske anleggene for boreslamsbehandling utsetter arbeiderne for uforholdsmessig store miljøbelastninger. De støyer, de vibrerer, er sølete og har store utslipp fra avdamping av kjemikalier fra borevæsken. Da vi startet med å utvikle Mudcube, var målet å fjerne disse ulempene og gjøre det hele mer miljøvennlig, forteller Thorkildsen.Hindrer utslett

Kjernen i systemet er Mudcube som erstatter de tidligere vibrasjonssollene (shale shakers) som ristet ut borekaks og andre større komponenter som følger med borslammet opp.

Dette er store, åpne enheter hvor det både søles med borevæske og hvor kjemikalier og flyktige hydrokarboner strømmer ut i slambehandlingsmodulen.

Ofte er det gjerne tre eller fire slike enheter ved siden av hverandre. Vibrasjoner og den åpne prosessen bidrar til at det støyer kraftig. Dessuten blir arbeiderne utsatt for sprut fra boreslammet.

– Dette er uheldig. På norsk sokkel er det etter hvert innført strenge bestemmelser vedrørende bruk av borevæske. Den skal være vannbasert og ikke oljebasert. Erfaringer viser at denne såkalte miljøvennlige borevæsken ofte er mer aggressiv ved hudkontakt enn oljebaserte borevæsker. Flere arbeidere er plaget med utslett og allergi etter kontakt med disse borevæskene, sier teknisk sjef Trond Melhus.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Lukket prosess

Den nye konstruksjonen fjerner alle slike problemer. Mudcube er en lukket prosess hvor selve borevæsken skilles fra borekaks ved bruk av vakuum. Selve enheten er bygget i rustfritt stål slik at systemet ikke skades av saltvann.

I stedet for å bruke vibrasjon ledes boreslammet inn på en kontinuerlig duk i vevd stål. Duken er av tysk fabrikat og er svært finmasket, 2500 masker per kvadrattomme. Boreslammet ledes inn over duken og suges gjennom duken slik at alle partikler og borekaks blir liggende på duken. Selve duken er kontinuerlig og roterer over valser.

Borekaksen er tørr når den faller ned i en oppsamlingstank for videre transport til land og deponering. Boreslammet føres via en liten oppsamlingstank på utsiden av Mudcube.

Her sitter en ekstra sikkerhet ved at det er montert en differensialtrykkmåling over tanken for hele tiden å kunne overvåke at væsken strømmer gjennom systemet. Fra denne målingen føres boreslammet til en større oppsamlingstank. Her vil alle skadelige gasser avdampes og ventileres.Sparer stål og kostnader

Systemet er mye lettere og enklere enn dagens utstyr. Det går helt stille, uten vibrasjoner. Dermed reduseres belastningene i stålkonstruksjonen for boreutstyret.

– En annen effekt er at siden utstyret er lukket, er kravet til ventilasjonsanlegget redusert betydelig. Noe av det mest kompliserte ventilasjonsutstyret som finnes på boreplattformer er utstyret for boremodulene, forteller Thorkildsen.

Siden utstyret er langt mindre og ikke vibrerer, kan stålkonstruksjonen gjøres enklere. Dette skyldes at belastningene som medfører utmatting nærmest er fjernet.

– Vi har sett på dette sammen med flere borekontraktorer. De regner med å kunne spare opptil 400 tonn i stål på grunn av dette utstyret, sier MelhusForenkler prosesser

Det er fullt mulig å erstatte gammelt utstyr med Mudcube uten å bygge nye boreinstallasjoner. Utstyret kommer flatpakket etter Ikea-prinsippet.

– Vi har til og med brukt de samme prinsippene med unbrakoskruer, forteller Melhus.

Borerigger som skal brukes i Barentshavet eller andre områder hvor det ikke er tillatt med utslipp til sjø, vil forenkles med Cubilitys utstyr. Tidligere har borerigger blitt bygd om for store beløp på grunn av de strenge kravene til boreslamsbehandling og deponering.

Den skadelige borekaksen, som har vært utfordringen, kommer ferdig renset ut fra Mudcube og kan lastes direkte i containere og fraktes til land, uten store behandlingsanlegg om bord på boreinnretningen.I sykkelverkstedet

Systemet er grundig testet i Cubilitys eget testanlegg. Det er bygget i samarbeid med StatoilHydro i bygningen som Øgland brukte til å produsere sykkelkranker.

– Dette var veldig godt egnet for vårt formål. Her hadde de tidligere håndtert store mengder med syre og andre kjemikalier. Huset var dermed utstyrt med oppsamlingstanker og ventilasjonsanlegg som kunne sikre at vi ikke ble eksponert for farlige gasser.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.