Nytt sjøkart skal bidra til å beskytte miljøressurser ved akutt forurensing

Miljødirektoratet og Kystverket har lansert et nytt sjøkart med en oversikt over høyt prioriterte miljøressurser ved akutt forurensing langs norskekysten.

Nytt sjøkart skal bidra til å beskytte miljøressurser ved akutt forurensing
Her er oljesøl ved Langesund bad etter det havarerte skipet Full City, som gikk på grunn utenfor Langesund i 2009. Foto: NTB Scanpix

Kartet skal bidra til raske og viktige valg dersom slike forurensingsulykker forekommer.

– Hvis uhellet først er ute, og man må iverksette tiltak mot akutt forurensning, er det viktig å ha gode oppdaterte verktøy som hjelper oss å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Det nye kartet gir en oversikt over hvilke verdier som er viktigst og mest sårbare langs kysten. Hekkeområder for sjøfugl, samt oppdrettsanlegg og badestrender er eksempler på miljøressursene som kartet gir oversikt over.

– Kartet bidrar til at de første, kritisk viktige handlingene er godt kvalitetssikret. Tjenesten gir også godt grunnlag for planlegging av beredskapen i et lengre perspektiv – et viktig verktøy i beredskapen mot akutt forurensning, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Les også

Les mer om: