Nytt Sintef-prosjekt vil stoppe plast før den når havet

Vil bruke ikke-gjenvinnbar plast som lokal energikilde.

Nytt Sintef-prosjekt vil stoppe plast før den når havet
Blandet industrielt plastavfall i Gujarat i India. Foto: Kåre Helge Karstensen/Sintef

De største bidragene til forsøplingen skyldes avrenning fra industriområder og avfallsfyllinger til de store elvene, særlig i Asia. Hvis avfallsbehandlingen i disse områdene forbedres, spesielt i lavinntektsland og fremvoksende økonomier, kan fremtidig tilsig reduseres betydelig, heter det i en pressemelding fra Sintef.