Nytt prosjekt skal gjøre selvkjørende skip mer menneskevennlige

– På enkelte autonome fergestrekninger kan man se for seg at mannskapet kan begynne å kjede seg, sier prosjektleder.

Nytt prosjekt skal gjøre selvkjørende skip mer menneskevennlige
Kanalfergen Milliampere er selvkjørende. Foto: NTNU

– Næringen er utrolig flinke til å utvikle ny teknologi, men den er altfor teknologifokusert. Vi vil ha dem til å tenke mer på mennesket – slik at vi får mer brukervennlige løsninger, sier Ole Andreas Alsos, leder for institutt for design ved NTNU, til TU.