Nytt prosjekt skal forske på vindteknologi på skip

Forskere skal finne ut hva som skal til for at rederier installerer vindkraft på skip

Nytt prosjekt skal forske på vindteknologi på skip
Ankie er et av skipene forskerne skal hente data fra. Bilde: Privat

Prosjektet handler om å finne ut hvor mange skip med ulike vindteknologier (Flettner-rotor, Ventifoil og faste vinger) man kan forvente å se i årene som kommer. Forskerne forventer at resultatene fra prosjektet kommer til å få stor innvirkning på den maritime bransjen både nasjonalt og internasjonalt.