OLJE OG GASS

Nytt program sikrer verdikjedene

GRAFISK: - Sammenkoblingene i Pipe-it settes opp grafisk på et overordnet nivå. På denne måten er det mulig å finne ut den beste måten å eksekvere programmet på, forteller Jan Biti og Curtis H. Whitson.
GRAFISK: - Sammenkoblingene i Pipe-it settes opp grafisk på et overordnet nivå. På denne måten er det mulig å finne ut den beste måten å eksekvere programmet på, forteller Jan Biti og Curtis H. Whitson. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
8. des. 2011 - 08:30

TRONDHEIM: Geofysikere, reservoaringeniører, produksjonsingeniører og prosessingeniører benytter i dag ulike verktøy for å modellere reservoarer, brønner, rørstrømninger og prosessanlegg, som hver for seg er viktige deler av et petroleumsfelt.

Smarte hoder i programvareselskapet Petrostreamz og konsulentselskapet Pera i Trondheim har med støtte fra Innovasjon Norge og i samarbeid med blant annet Statoil og Petrobras, utviklet programvaren Pipe-It som gjør det mulig å bygge en integrert produksjonsmodell for et helt feltkompleks.Komplett

– Pipe-It gir en detaljert beskrivelse av væske- og gasstrømmene fra de mange produserende soner i hver enkelt brønn, gjennom alle nodene og helt til salgspunktet. Vårt motto “if it ain’t piped, it ain’t sold.” uttrykker at hele produksjonen fra reservoarene til salgspunktet må modelleres numerisk, nøyaktig slik som den opptrer i virkeligheten, forteller daglig leder i Petrostreamz, Jan Biti.

– Dette gir nye muligheter for å optimalisere felt med komplekse væskestrømmer og infrastruktur. Mange felt på norsk sokkel går nå inn i en tidskritisk fase med fallende produksjon. Mange nye funn er identifisert utenfor disse feltene, og med Pipe-It kan man raskt gjennomføre analyser for kostnadseffektiv og tidsriktig innfasing av slike tilleggsressurser, sier Biti.Modellbasert

Utviklingsarbeidet har vært ledet av professor Curtis H. Whitson ved NTNU som også er faglig sjef i Petrostreamz.

– Vi baserer oss på såkalt modellbasert beskrivelse av verdikjeden. Hvert enkelt ledd i kjeden er beskrevet av modeller og har sine inngangs- og utgangsdata. Det gjelder helt ned til den minste beskrivelse av et område i et reservoar, med både permeabilitet og innholdet i reservoaret, gjennom brønnene og opp til prosessen og de enkelte komponentene som da finnes i gass- og oljestrømmene, forteller Whitson.

– Vår filosofi er at ingeniørene ikke trenger å endre sine arbeidsprosesser. De kan fortsette å benytte dataverktøyene de bruker i dag i modelleringsarbeidet, slik som Eclipse, Pipesim, Hysys, Olga etc. Pipe-It integrerer alle disse verktøyene i den overordnede modellen.

PRØVES UT: Pipe -It analyserer gass- og oljesrømmene på Åsgard- feltet for å sikre at sluttprouktene ligger innenfor spesifikasjonene og dermed sikrer verdiskapingen. Øyvind Hagen/StatoiHydro

Forenkler

– I stedet for å bygge deres funksjonalitet inn i vårt program, så kan Pipe-It automatisk ”kjøre” disse programmene i en bestemt sekvens og overføre data mellom alle input- og resultatfiler som genereres etter hvert som programmene kjøres, sier Whitson.

Han forteller at alle de forskjellige fagdisiplinene benytter verktøy som krever ulik beskrivelse av væske-og gasstrømmene.

Pipe-It har en unik innebygd teknologi (Streamz) som detaljert beskriver og transformerer strømmene fra reservoarmodeller til prosessmodeller på overflaten.

Dette har tidligere vært en betydelig utfordring i samarbeidet mellom reservoaringeniører og prosessingeniører.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Er i bruk

Programmet har vært utviklet i samarbeid med Statoil, som vil bruke systemet på Åsgard, mens brasilianske Petrobras bruker sustemet i forbindelse med oljefelt i Amazonas, Uruco.

Saudi Aramco bruker Streamz for å få oversikt over sine oljefelt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.