ARKIVNYHETER

Nytt oppdrag til HAB Construction

Gamle E 6 som nå heter fylkesveg 156, har ikke mye trafikk lenger. Dette er Dalsbekken bru. Den har et felt i hver retning pluss et akselerasjonsfeltet etter en pårampe. Ved å snevre inn alle feltene blir det frigjort nok plass til en g/s-veg.
Gamle E 6 som nå heter fylkesveg 156, har ikke mye trafikk lenger. Dette er Dalsbekken bru. Den har et felt i hver retning pluss et akselerasjonsfeltet etter en pårampe. Ved å snevre inn alle feltene blir det frigjort nok plass til en g/s-veg. Bilde: Anders Haakonsen
27. jan. 2010 - 11:28

Tidligere i uka underskrev Vegvesenet kontrakt med HAB Construction om utbedring av E 16 i Lærdal i Sogn for 52 millioner kroner. Hvis det neste oppdraget går i orden, skal samme firma legge gang/sykkelveg langs 0,9 km av fylkesveg og 152 og 2,7 km av fylkesveg 156 . Den siste var bedre kjent som E 6 før 9. september i fjor. Da ble ny fire-felts E 6 mellom Assurtjern og Vinterbru åpnet, og to-feltsvegen ble degradert.

Litt av arealet som trengs til g/s-vegen langs gamle E 6 blir tatt fra kjørebanen. Etter 9. september ble trafikken på denne vegen kraftig redusert, og behovet for vegbredde ble mindre. G/s-vegen skal ikke gå gjennom en kort tunnel som inngår i vegen. Vegvesenet har valgt å føre den utenom av hensyn til brukerne. Med utsikt til Gjersjøen blir det atskillig hyggeligere å gå eller sykle rundt tunnelen enn gjennom den.

G/s-vegen langs fv 152 skal gå på østsiden av kjørebanen. Dette er en missing link. Når den blir ferdig, blir det et tilbud til myke trafikanter langs fv 152 på hele strekningen Kolbotn-Ski. Strengt tatt er tilbudet på plass allerede, men inntil videre må man ut på en lang omvei for å krysse gamle E 6. To bruer inngår i g/s-vegen. Den ene er for smal og må utvides i bredden. Den andre er bred nok til at det er mulig å presse inn en g/s-veg med redusert bredde utn å gjøre noe med brua.

Oppdraget omfatter også g/s-veg langs pårampen mellom fylkesveg 152 og gamle E 6 i sørlig retning. Dessuten skal to T-kryss mellom fv 152 og ramper mot gamle E 6 bygges om til rundkjøringer.

G/s-vegene er prosjektert av Hjellnes Consult. De skal være klare til bruk innen 1. oktober neste år. Kanskje blir deler av anlegget tilgjengelig før den tid, men Vegvesenet har ikke satt noen delfrister, så ingen bør glede seg for tidlig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.