IKT

Nytt, nordisk lokalnett

– Vi er de første som tilbyr IP-baserte løsninger til alle kommunikasjonsbehov, og vår teknologi er i tillegg den sterkeste bredbåndløsningen på markedet. Vi er dessuten den eneste bredbåndleverandøren som ser Norden under ett, skryter administrerende direktør Jan Søgaard i den norske delen av selskapet.

Utfors hevder at de er de eneste som kan gi kundene både telefoni, dataoverføring og internettilgang over det samme grensesnittet, som de kaller IP Port. Søgaard garanterer at kundene faktisk får den tilgangen de betaler for, det vil si at de ikke overbooker. I første rekke tilbyr Utfors overføringskapasiteter på opptil 100 megabit pr. sekund (Mbit/s) og ned i 10 Mbit/s, alt etter kundens behov. De kan også, med spesielle løsninger, levere ned til 2 Mbit/s.

Med seg på lasset har Utfors den store amerikanske leverandøren Advanced Radio Telecommunications (ART). Deres løsninger kan brukes i byene. Vice president Alan Hallberg i avdelingen for internasjonale aktiviteter i ART ser på Norden som et svært interessant marked. – Skandinaver har et godt rykte på seg for å være raske til å ta i bruk ny teknologi. Vi vil bruke erfaringene herfra for å styrke oss ytterligere i USA, sier Hallberg til Teknisk Ukeblad. (aa)

Les mer om: