Nytt miljømerke lanseres i Norge

Nytt miljømerke lanseres i Norge
GRØNT RÅD: Sverre Tiltnes (t.v.) promoterer BREEAM i Norge med kurslederne Kjersti Folvik og Anders Nohre-Walldén. Bilde: Fredrik Drevon

Svaner, nøkkelhull og grønne hustak har fått selskap av et nytt merke. Den internasjonale miljøstandarden BREEAM lanseres i Norge 20. oktober.

En rekke ledende aktører i norsk bygg- og eiendomsbransje har slått seg sammen og stiftet Norwegian Green Building Council (NGBC).

De har tilpasset det britiske miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold. Målet er at norske bygg får en høy miljøstandard.

Profet

Sverre Tiltnes er daglig leder i NGBC, og profet for BREEAM i Norge:

– Initiativet kom for to år siden fra byggeiere. Sammen med entreprenører, industri, rådgivende ingeniører og forskningsmiljø, utredet vi om de internasjonale klassifiseringsverktøyene LEED og BREEAM kunnes tilpasses til norske forhold. Konklusjonen var at BREEAM var best egnet for norsk tilpasning

TIltnes sier at BREEAM er et klassifiseringsverktøy som dekker alle vesentlige sider av miljø- og energiområdet knyttet til en bygning: Arealplanlegging og transport, samt materialvalg, energi og helse.

– Det er viktig at energi- og miljøtiltak ikke går på helsa løs. BREEAM er et frivillig markedsdrevet bidrag på energi- og miljøområdet, som skaffer løsninger og erfaringer som gjør at myndighetene kan komme etter og skjerpe sine regler, sier Tiltnes

– Er ikke eksisterende energimerker gode nok?

– Myndighetenes løsninger er fragmentariske. Energimerkeordningen til NVE ble innført ved årsskiftet og spinner som bare det. Enova har sin passivhusstandard. BREEAM bruker referansene som myndighetene har etablert.

– Tyske investorer som jobber i Norge etterspør BREEAM, selv om Tyskland har utviklet sitt eget nasjonale verktøy. Vi har hatt over 400 folk på kurs.

– Kan de som har vært på kurs hos dere utstede BREEAM-sertifikat?

– Nei, for å utføre BREEAM sertifisering må man ha autorisasjon som revisor. Sertifiseringen er en habil tredjepartsgjennomgang basert på gyldig dokumentasjon. Sertifikatet er et verdipapir som kan gi forrang i anbudsprosesser og fortrinn i finansiering.

Pilotprosjekter

Tiltnes er overbevist om at grønne løsninger er økonomisk lønnsomme.

– Medlemmene våre har en stor interesse av å foredle byggene i grønn retningn. Kyrre Johansen i Entra eiendom sier at han får høyere leie.

Ifølge Tiltnes vil BREEAM primært bli brukt som prosjekteringsverktøy.

På plass

Den årlige medlemsavgiften for å være tilknyttet dette verktøyet kommer an på betalingssevne. Bellona betaler 5000 og Skanska betaler 45000.

Skanska har et av de 19 pilotprosjektene som allerede bruker BREEAM i Norge

– Når Norge begynner å bruke BREEAM gjøres det annerledes enn i andre land. Vi har skrudd minimumskravene til energiforbruk til å være dobbelt så strenge som i Storbritannia.

NVE er med

Vi spør Arne Søiland, senior kommunikasjonsrådgiver i NVE, om det ikke hadde vært bedre å forbedre energimerkingen man allerede har.

– Energimerking er en offentlig, obligatorisk ordning. BREEAM er en privat, frivillig ordning. Det er hensiktsmessig at det offentlige stiller en del grunnleggende krav i lover og forskrifter, og at det i tillegg finnes en rekke frivillige ordninger folk selv kan velge om de vil følge.

Les mer om: