NATURVITENSKAP

Nytt line-eksperiment

Erik Tandberg
13. mai 2002 - 07:15

Den viktigste oppgaven for raketten Delta 2 blir å skyte opp en GPS-satellitt for det amerikanske flyvåpenet, men øvre trinn medfører et system som kan sette ut en lang, meget tynn line i to deler.

Den ene er 5 km lang, elektrisk ledende og ikke isolert, den andre 10 km lang, ikke ledende. Når lederen oppe i rommet beveger seg gjennom jordens magnetfelt, vil det, ved bruk av en utladningsenhet, bli indusert en strøm som i magnetfeltet gir en kraft. Kraftens retning er avhengig av hvilken vei strømmen går i lederen.

Eksperimentet skal finne sted i en høyde av 360 km, altså et stykke under Den internasjonale romstasjonens ca. 390 km. Betegnelse en Proseds (Propulsive Small Expendable Deployer System), og Marshall Space Flight Center står bak.