NYHETER

Nytt landemerke i Fredrikstad

Den gamle Kråkerøybrua i Fredrikstad har store problemer med å ta unna den økende trafikken over Vesterelva. Dette vil Vegvesenet gjøre noe med. Veiledende kunngjøring om en ny klaffebru med fire felt er sendt ut. Hvis Stortinget godkjenner prosjektet, blir oppdraget lyst ut i juni.

Den luftige motvekten får denne løsningen til å skille seg klart fra andre norske klaffebruer. (Ill.: Aas-Jakobsen)
Den luftige motvekten får denne løsningen til å skille seg klart fra andre norske klaffebruer. (Ill.: Aas-Jakobsen)
Anders Haakonsen
10. mars 2006 - 08:29

Kråkerøybrua er en to-felts klaffebru fra 1957. Inntil videre er dette den eneste vegforbindelsen til fastlandet for innbyggerne i Hvaler kommune og på Kråkerøy. Her bor det til sammen 11 500 personer, og flere skal det bli. På det tidligere verftsområdet til FMV blir det flere tusen nye innbyggere. Her kommer også et stort kjøpesenter, dessuten skal Fredrikstad stadion flyttes hit før sesongen 2007. I den fotballgale byen vil flyttingen føre til en betydelig økning av trafikken over Vesterelva, som skiller Kråkerøy fra fastlandet.5,6 meter under klaffen

Som navnet ikke antyder, er Vesterelva det nordre av de to løpene Glomma deler seg i like før den møter havet. Vegvesenet har lenge arbeidet med planer om en ny forbindelse over eller under elva. Nå er tunnelplanene definitivt droppet, vegen skal gå over Vesterelva.

Hvordan klaffebrua kommer til å se ut, er ikke avgjort. Prosjektet vil bli sendt ut på totalentreprise, men en del viktige føringer er gitt: Brua skal bare ha én klaff. Seilingsløpet skal være 30 meter bred når klaffen er oppe. Når den er nede, skal det være 5,6 meter fri seilingshøyde under den.

Entreprenøren vil også få ansvar for drift av brua i en del år etter at den er tatt i bruk. Hvor mange år er ikke bestemt ennå, men Vegvesenet regner med at det blir minst ti. Hensikten med dette kravet er å få entreprenørene til å tenke på framtidige driftsutgifter ved prosjektering av brua.Godt synlig motvekt

Entreprenører som ikke har lyst eller kapasitet til å prosjektere brua fra grunnen av, kan basere seg på en plan som er utarbeidet av konsulentfirmaet Aas-Jakobsen. Det er en spenstig løsning som skiller seg markert fra de fleste norske klaffebruer ved plasseringen av motvekten til klaffen. Vanligvis er den gjemt bort i en svær betongkloss som ikke har noen forskjønnende effekt på omgivelsene. Aas-Jakobsen har plassert motvekten høyt og synlig i enden av en vektarm som beveger seg på toppen av et tårn mellom de to kjørebanene.

De(n) som vil bygge denne brua slipper likevel ikke unna prosjekteringsarbeid. Brua er ikke detaljprosjektert, det blir en oppgave for entreprenøren.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Nesten en halv milliard

Klaffebrua inngår i ny riksveg 108. Den skal erstatte dagens veg over den gamle Kråkerøybrua. Den veiledende kunngjøringen som ble som ble sendt ut i februar, omfatter også en entreprise for tilstøtende veger på Kråkerøy. I den inngår det blant annet støp av en 60 meter lang fire-felts kulvert i forlengelsen av brua, og sprenging av en 360 meter lang to-felts tunnel. Den siste inngår i en framtidig lokalveg som skal gi midlertidig forbindelse mellom ny og gammel rv 108.

Hvis det går som Vegvesenet håper, blir både bru- og vegentreprisen fullført innen utgangen av 2008. De totale kostnadene er beregnet til 470 millioner kroner. Dette beløpet omfatter også oppgradering av en del gater på østsiden av Vesterelva. Det meste skal finansieres med bompenger, men utbyggerne på det gamle verftområdet skal dekke 10 % av utgiftene. 40 millioner skal dekkes over riksvegbudsjettet.

Det permanente krysningspunktet mellom ny og gammel rv 108 kommer ved Kråkerøy kirke. Mellom dette punktet og den nye klaffebrua skal det anlegges 3,5 km fire-felts veg, hvorav 500 meter i tunnel. Det er ikke tatt noen avgjørelse om når arbeidet med denne vegstrekningen kan komme i gang.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.