NYHETER

Nytt kollektivfelt vest for Kristiansand

Langs E39 mellom Kartheikrysset og Rigekrysset vest for Kristiansand har det de siste ukene vært oppstart på byggearbeider for å utvide vegen med kollektivfelt i begge retninger på strekningen.

24. sep. 2014 - 13:19

Fakta E39 Kartheikrysset - Rigekrysset

  • Oppstart av arbeidet med å bygge kollektivfelt på E39 mellom Kartheikrysset og Rigekrysset startet i august og vil pågå til høsten 2015.
  • Hensikten med arbeidene er å utvide E39 fra dagens to kjørefelt til fire på strekningen mellom Kartheikrysset og Rigekrysset for å få eget kjørefelt for kollektivtrafikk i begge retninger.
  • Den eksisterende gang- og sykkelvegen langs E39 skal også utvides fra tre til fem meters bredde. Dette vil forbedre sikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende på strekningen.
  • I tillegg vil støyforholdene bli forbedret ved at det bygges ny støyskjerm.
  • Repstad anlegg utfører i tillegg en del sprengningsarbeid på Tine Meierier og Haugland Miljø Interiørs eiendommer som bekostes av disse firmaene.

I tillegg bygges det bedre gang- og sykkelveg. Arbeidet utføres av Repstad anlegg for Statens vegvesen.

– Etter en periode med forberedende arbeider har Repstad anlegg nå arbeider nærmest på hele anleggsområdet, sier byggeleder Rune Galteland i Statens vegvesen.

– Trafikanter har nok allerede merket seg trafikkomleggingen. Den har forresten gått veldig bra, og jeg oppfordrer bilistene til å fortsette å ta hensyn. Repstad melder dessverre at de har hatt noen utfordringer med syklistene som holder stor fart ned gang- og sykkelvegen langs E39. Dette kan medføre farlige situasjoner og jeg oppfordrer syklister til å ta hensyntil både seg selv og arbeiderne, sier Galteland.

 

Omlegging av lokalveg

I tillegg til arbeidene langs E39, jobbes det for fullt inne på tomta til Tine Meierier med omlegging av den kommunale Fjellroveien. Nå stenges muligheten for utkjøring på E39 fra denne vegen. Galteland framhever at både entreprenør og Tine har vært samarbeidsvillige for å få den daglige driften av både meieri og veibygging til å fungere.

– Repstad har hatt et godt grep om oppstarten av anlegget. Det er et relativt komplekst prosjekt med mange utfordringer knyttet til trafikkavvikling og eksisterende infrastruktur som kabler og ledninger i bakken fra før. Entreprenøren har vært løsningsorientert nå i oppstarten når uavklarte og uforutsette ting dukker opp, forklarer Galteland.

 

Ulemper for beboere

– Anleggsperioden vil dessverre medføre en del ulemper for beboere i nærområdet. Det kan dreie seg om støy, midlertidige omlegginger osv. Statens vegvesen vil sammen med Repstad gjennomføre prosjektet så trygt og effektivt som mulig, avslutter byggeleder Rune Galteland.

Både øst og vest for det prosjektet som bygges nå, legges det nå ut reguleringsplaner for ny E39. Gartnerløkka – Meieriet går fra utløpet av Baneheitunnelen til Tines bygg ved Kartheikrysset. Mellom Rigekrysset og Breimyr planlegges det også firefelts E39. Begge steder utvides også gang- og sykkelvegene.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.