Nytt innovasjonssenter har som mål å halvere dagens kostnader for å plugge oljebrønner

Kan spare staten for hundrevis av milliarder.

Nytt innovasjonssenter har som mål å halvere dagens kostnader for å plugge oljebrønner
Gyda-feltet til Repsol skal være ferdig avviklet innen 2023. Innen da skal totalt 32 oljebrønner være permanent plugget.

Regningen for plugging av oljebrønner på norsk sokkel vil komme på mange hundre milliarder, og det er skattebetalerne som får den i fanget, siden 78 prosent av kostnadene dekkes av staten.