KRAFT

Nytt håp for havenergi-senter

KAMP MOT KLOKKA: Statoilhydros Hywind blir den første industrielle fullskala demonstrasjonsenheten for flytende vindturbiner. Flere aktører vil utvide Hywinds strømkabel slik at flere umodne teknologier kan testes. Men StatoilHydro har dårlig tid.
KAMP MOT KLOKKA: Statoilhydros Hywind blir den første industrielle fullskala demonstrasjonsenheten for flytende vindturbiner. Flere aktører vil utvide Hywinds strømkabel slik at flere umodne teknologier kan testes. Men StatoilHydro har dårlig tid. Bilde: StatoilHydro
Jannicke Nilsen
3. okt. 2008 - 13:44

Dette er saken

StatoilHydros havvindturbin Hywind skal plasseres i havet utenfor Karmøy i løpet av 2009.

Selskapet ønsker, sammen med Sway og Fobox AS med henholdsvis Lyse og Fred. Olsen Renewables i spissen, å utvide kabelen fra 2,5 MW til 15 MW og gjøre den til en permanent installasjon.

Kabelen skal være selve ryggraden i det planlagte testsenter for Marin energiteknologi (MET-senteret) på Karmøy.

Tanken er at små og store aktører skal kunne koble seg på kabelen når de skal teste ut sine umodne havenergi-teknologier i framtiden.

I våres møtte en rekke aktører stengte dører da de ville søke Enova om penger til en stor strømkabel. Årsaken var at Enovas retningslinjer ikke inkluderer støtte til infrastruktur.

Strømkabelen skal være infrastrukturen og selve startskuddet for det planlagte MET-senteret på Karmøy, et test-senter for umoden marin energiteknologi.

Nå øyner aktører bak og støttespillere til MET-senteret nytt håp.

Vurderer statsstøtte

Olje- og energiministeren har instruert Enova til å kartlegge alle aktørene som kan tenkes å ville bruke kabelen i framtiden.

Enova skal dessuten vurdere forretningsgrunnlaget til MET-senteret: Om det bør finansieres fullt ut av kommersielle aktører, delvis via Enovas budsjett eller om Olje- og energidepartementet (OED) skal gå inn med ekstraordinær støtte til å etablere kabelen.

Les også: Kabeltrøbbel for havenergi

– Vi er veldig opptatt av å få realisert konkrete pilot- og testanlegg for offshore vindprosjekter, og vi ser at det er betydelig interesse for å delta i et slikt marint testsenter. Vi ser også at det er flere aktører som kunne tenke seg å være involvert. Derfor har vi bedt Enova blant annet om å kartlegge disse, sier politisk rådgiver Geir Pollestad i OED.

Statnett

En aktuell aktør kan være Statnett, som vil være dypt involvert i arbeidet dersom myndighetene går inn for en utbygging av et "supergrid" i Nordsjøen.

Et slikt strømnett er avgjørende dersom offshore vindparker skal kunne forsyne Europa med fornybar energi i framtiden.

– Det jeg kan si om Statnetts rolle her er at vi er i kontakt med interesser bak offshore vindprosjekter om kabelforbindelse. Noen avgjørelse i konkret sammenheng foreligger imidlertid ikke ennå, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen.

Tidsnød

Utgangspunktet er en 2,3 MW stor kabel som StatoilHydro planlegger å koble til sin havvindturbin Hywind. Sway og Fobox AS har nylig søkt NVE om konsesjon til å utvide kabelen til 15 MW. Det vil sikre plass til totalt fire-fem installasjoner på kabelen. Problemet er at StatoilHydro er i tidsnød, og trenger rask avklaring.

I løpet av 2009 skal den første Hywind-turbinen plasseres i havet utenfor Karmøy, og selskapet vil ikke risikere forsinkelser i arbeidet med å etablere strømkabelen.

Etterlyser handling

Nå spørs det om myndighetene rekker å avklare MET-senterets skjebne innen det tidsforløpet StatoilHydro er avhengig av.

– Tiden er i ferd med å renne ut. Vi ser mye vilje, men lite handling. Deadline nærmer seg, men vi vil ikke gå ut med en bestemt dato, sier Hywind-sjef i StatoilHydro, Sjur Bratland.

– Vi trenger litt tid dersom vi skal klare å samle alle aktørene. Men vi må ha en dialog med StatoilHydro for å få vite hvor mye det haster, sier områdeleder for ny teknologi og fornybar kraft i Enova, Kjell Olav Skjølsvik.

Enova har fått frist til starten av desember med å gi OED tilbakemelding.

Utålmodige

Karmøy kommune er MET-senterets ivrigste støttespiller. De er glade for at OED nå har satt fart i saken.

– Vi har ventet i lang tid på avklaring av denne kabelen. Det er veldig positivt at ting begynner å røre på seg, men vi er også voldsomt utålmodige, sier rådgiver Inger Kallevik Haavik i Karmøy kommune.