Nytt gruveeventyr i Sør-Varanger

Nytt gruveeventyr i Sør-Varanger
FÅR NYTT LIV: Jernproduksjonen i Sydvaranger pågikk i nesten hundre år, før malmgruvene ble stengt på midten av nittitallet. Neste år får gruvene nytt liv igjen. Her er dagbruddet ved Bjørnevatn ved Kirkenes, som nå er nedlagt. Bilde:

Selskapet har nå fått konsesjon.

Sydvaranger Gruve AS vil drive jernutvinning der den tradisjonsrike gruvevirksomheten til AS Sydvaranger fant sted i nesten hundre år, fra 1906 til 1996.

Hovedeier i Sydvaranger Gruve er Tschudi Shipping Company AS gjennom det australske selskapet Northern Iron Limited.Selskapet anslår at de kan utvinne minst 110 millioner tonn jernmalm, med en årlig produksjon på 5-6 millioner tonn.

Selskapet regner med å opprettholde produksjonen i over 20 år, med mulighet for forlengelse.

- Gjennom denne konsesjonen er vi med å bidra til å ta i bruk ressurser som ellers vil ligge uutnyttet. Samtidig skapes det ny virksomhet med opp til 250-300 nye arbeidsplasser, sier Andersen, som mener den nye gruvedriften vil bety mye for kommunen, Kirkenes-regionen og Finnmark fylke.