INDUSTRI

Nytt fond erstatter NOx-avgift

signering NOx avtalen
signering NOx avtalen Bilde: NHO
Mona Sprenger
19. mai 2008 - 11:00

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene har nå fått på plass en ny avtale som kan redusere Norges utslipp av nitrogenoksider (NOx). Det mener statsråd Erik Solheim.

– Målet for regjeringen er å redusere utslippene av NOx. Ikke noe er bedre enn at næringen selv finner gode løsninger for å få dette til, sa Erik Solheim, da avtalen ble undertegnet. Han mener at utslippene kan bli betydelig redusert gjennom den nye avtalen.

Erstatter avgift

Gjennom Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156 000 tonn. For å stimulere til utslippsreduksjoner innførte regjeringen en NOx-avgift på 15 kroner per kilo utslipp fra 1. januar 2007.

Avgiften omfatter større fiskefartøy og andre skip, større motorer, kjeler og turbiner i industrien og fakler på offshoreinstallasjoner og landanlegg. Næringslivet foreslo da at man i stedet skal sette av penger i et fond som skal brukes til å betale for tiltak som reduserer utslippene. Bedrifter som slutter seg til avtalen slipper å betale NOx-avgift i tre år, men må til gjengjeld forplikte seg til utslippsreduksjoner.

– En avgiftsbelastning på 100 millioner kroner for konkurranseutsatt industri fjernes fra 2008, sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk industri.

Teknologisk gjennombrudd

Norsk Industri er en av 14 næringsorganisasjoner som har undertegnet den nye avtalen. Virksomheter som slutter seg til avtalen betaler inn til fondet, som gir støtte til NOx-reduserende tiltak.

– Nå ligger det til rette for at industribedrifter kan bidra til utslippsreduksjoner gjennom innbetaling til et fond i stedet for gjennom avgiftsbelastning, mener Lier-Hansen.

Avtalen ventes først og fremst å utløse omfattende tiltak innen skipstrafikken og fiskeflåten, men gjelder også fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore. Ifølge avtalen forplikter næringsorganisasjonene seg til å redusere utslippene med 31 000 tonn. Dette skjer ved at det gjennomføres tiltak i bedriftene som slutter seg til avtalen.

– Dette innebærer et gjennombrudd for bruk av NOx-reduserende teknologi i stor skala, og kan gi et puff til videre utvikling av norsk miljøteknologi. Avtalen er selvsagt bra for miljøet, men den er også bra for næringene som slipper ut NOx og for norsk leverandørindustri, mener Solheim.

Avtalen gjelder for 2008, 2009 og 2010. Det er fondet selv som bestemmer betalingssatsene og hvordan pengene skal brukes. Hensikten er å utløse de mest kostnadseffektive NOx-tiltakene først.

Ordningen må først godkjennes av EFTAs kontrollorgan ESA.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.