Nytt feste for metall

  • t2

Normalt skjer dette bare på materiale som leder elektrisitet, skriver det danske ingeniørtidsskriftet Ingeniøren.

Forskerne plasserte stoffet nær et elektrisk ledende materiale. Ved å variere det elektriske feltet som styrer hvor metallionene havner, dannet metallpartiklene et jevnt overflatesjikt. Nå mener de at metoden også skal kunne anvendes på andre materialer som gummiband og tekstilfiber.