Nytt feste for metall

Normalt skjer dette bare på materiale som leder elektrisitet, skriver det danske ingeniørtidsskriftet Ingeniøren.

Forskerne plasserte stoffet nær et elektrisk ledende materiale. Ved å variere det elektriske feltet som styrer hvor metallionene havner, dannet metallpartiklene et jevnt overflatesjikt. Nå mener de at metoden også skal kunne anvendes på andre materialer som gummiband og tekstilfiber.

Les mer om: